Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia - logo

Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia

Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom

W godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego

56 659 13 99 56 621 25 20

17:00 - 21:00800 154 030

2021-12-30

Granty – zapraszamy do składania ofert

Grafika przedstawia dwie osoby siedzące przy stole - jedna pracuje na laptopie, druga czyta książkę. Widać tylko dłonie tych osób, widok od strony osoby pracującej na laptopie.

Po dwuletniej przerwie, ponownie został ogłoszony otwarty konkurs ofert pn. "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie" (konkurs nr 18/2022). W ramach konkursu przewidziano dotacje na zadania obejmujące:

  1. działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (dzieci, osoby starsze, cudzoziemcy);
  2. działania w zakresie różnych form profilaktyki zachowań przemocowych.

Maksymalna kwota dotacji, o którą mogą wnioskować organizacje pozarządowe na realizację projektów konkursowych, to 10.000,00 złotych.

Szczegóły regulaminu dostępne są na stronie https://ngo.kujawsko-pomorskie.pl/upload/file/uz-6-21-50-2095z18.pdf.

Zapraszamy do składania ofert.