Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia - logo

Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia

Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom

W godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego

503 101 201 56 621 25 20

17:00 - 21:00800 154 030

2021-12-30

Granty – zapraszamy do składania ofert

Po dwuletniej przerwie, ponownie został ogłoszony otwarty konkurs ofert pn. "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie" (konkurs nr 18/2022). W ramach konkursu przewidziano dotacje na zadania obejmujące:

  1. działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (dzieci, osoby starsze, cudzoziemcy);
  2. działania w zakresie różnych form profilaktyki zachowań przemocowych.

Maksymalna kwota dotacji, o którą mogą wnioskować organizacje pozarządowe na realizację projektów konkursowych, to 10.000,00 złotych.

Szczegóły regulaminu dostępne są na stronie https://ngo.kujawsko-pomorskie.pl/upload/file/uz-6-21-50-2095z18.pdf.

Zapraszamy do składania ofert.