Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia - logo

Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia

Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom

W godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego

56 621 25 20

17:00 - 21:00800 154 030

2022-02-08

Rodzina jest najważniejsza - spotkanie z przedstawicielami organizacji rolniczych

W dniu 3 lutego 2022 r. na zaproszenie Zarządu Regionalnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Toruniu, przedstawiciele Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia zaprezentowali działania samorządu województwa kujawsko-pomorskiego na rzecz rodziny i jej najbliższego otoczenia.

Wśród treści przedstawionych przez Panią Milenę Skopińską, z-cę dyrektora Departamentu, znalazły się informacje o działaniach bezpośrednio skierowanych do rodzin, tj.: prowadzenie procedur adopcyjnych oraz działalność Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii, a także na szeroko rozumiane otoczenie rodziny, jak np. akcje i kampanie społeczne, szkolenia kadr pracujących na rzecz rodziny czy współpraca z organizacjami pozarządowymi. Uczestnikom przekazano również pakiet materiałów informacyjnych, dotyczących działania Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii, w tym możliwości uzyskania wsparcia psychologicznego i prawnego przez osoby doświadczone przemocą w rodzinie. Obecność przedstawicieli Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia miała na celu podniesienie społecznej świadomości dotyczącej przemocy oraz wzmocnienie poczucia potrzeby reakcji na przypadki przemocy domowej.

Gospodarze spotkania wyrazili chęć dalszej współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w obszarze szeroko rozumianego wspierania rodzin. Kolejne spotkanie ze wskazanymi przez RZRK i OR w Toruniu organizacjami (Kołami Gospodyń Wiejskich) zaplanowane zostało na marzec bieżącego roku.

  • uczestnicy spotkania przedstawicieli Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia z Zarządem RZRK i OR, siedzący przy trzech stołach, ułożonych prostopadle na kształt litery U w siedzibie RZRK i OK, fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy
    uczestnicy spotkania, fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy