Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia - logo

Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia

Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom

W godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego

503 101 201 56 621 25 20

17:00 - 21:00800 154 030

2022-03-18

Kontynuacja spotkań z Kołami Gospodyń Wiejskich w regionie

W dniu 14 marca 2022 r. w Nieżywięciu odbyło się pierwsze, z planowanego cyklu, spotkanie przedstawicieli Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia z liderami subregionu toruńskiego. W nieżywięckim Domu Kultury, na zaproszenie miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich, Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej pan Jacek Habant zaprezentował działania samorządu województwa kujawsko-pomorskiego na rzecz rodziny. Zainaugurował tym samym tegoroczny cykl podobnych wydarzeń w naszym województwie.

Celem zainicjowanych spotkań jest przedstawienie inicjatyw na rzecz rodziny i jej otoczenia, w tym m.in.: działalności Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii, akcji i kampanii społecznych propagujących wartości rodzinne, szkoleń kadr pracujących na rzecz rodzin, współpracy
z organizacjami pozarządowymi.

W spotkaniu wzięło udział około 50 osób, w tym liderzy społeczności lokalnej: Wójt Gminy Bobrowo – pan Paweł Klonowski, sołtys Nieżywięcia – pan Daniel Wierzchowski, ksiądz kanonik Józef Kazimierz Jarzembowski oraz liczne przedstawicielki KGW z Nieżywięcia i Małek.

Spotkanie przebiegło w bardzo życzliwej atmosferze, uczestnicy wydarzenia wyrazili chęć dalszej współpracy i kontaktów z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko- Pomorskiego w Toruniu.

  • zdjęcie grupowe uczestników spotkania przedstawicieli Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia z Kołem Gospodyń Wiejskich w Nieżywięciu, sala konferencyjna Domu Kultury, fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy
    uczestnicy spotkania, fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy
  • naczelnik Wydziału Polityki Społecznej UMWKP pan Jacek Habant, przemawiający podczas prezentacji do słuchaczy, siedzących przy trzech stołach, ułożonych prostopadle, fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy
    prezentacja w trakcie spotkania, fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy
  • przemawiający podczas spotkania wójt Gminy Bobrowo pan Paweł Klonowski, sołtys Nieżywięcia pan Daniel Wierzchowski oraz przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich pani Danuta Janiszewska, fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy
    liderzy społeczności lokalnej podczas spotkania, fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy