Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia - logo

Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia

Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom

W godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego

56 621 25 20

17:00 - 21:00800 154 030

2022-03-28

Pomagajmy interdyscyplinarnie

W wychodzeniu z kręgu przemocy ważne jest wszechstronne wsparcie rodzin dotkniętych tym patologicznym zjawiskiem. Kierując się ideą interdyscyplinarności, Departament Spraw Społecznych i Zdrowia stara się docierać z przekazem o przemocy domowej, o sposobach interwencji i pomocy rodzinom nią dotkniętych oraz o możliwościach współdziałania, do różnych środowisk. W tym celu organizowane są szkolenia, warsztaty, konferencje oraz wydawane są materiały informacyjne kierowane do różnych instytucji czy grup społecznych.

W ostatnich dniach (17 oraz 24 marca 2022 r.) zostały przeprowadzone zajęcia seminaryjne dla studentów V i VI roku Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Toruńskiej, pt. „Rodzina wolna od przemocy”. W czasie dwóch sesji, kilkunastu kleryków i ich opiekunowie, zapoznało się z podstawowymi informacjami o przemocy w rodzinie, charakterystyce osób doznających i stosujących przemoc domową, a przede wszystkim o etapach i sposobach pomagania osobom uwikłanym w przemoc, o instytucjach powołanych do udzielania takiej pomocy oraz o obowiązkach każdego obywatela, który jest jej świadkiem.

Uczestnicy zajęć żywo reagowali na przekazywane treści. Mamy nadzieję, że w ich późniejszej pracy, pozyskane informacje przydadzą się do współpracy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i do włączenia się w system pomocy.

 • uczestnicy zajęć przysłuchujący się prowadzącej pani Elżbiecie Opiłowskiej, Toruń, sala konferencyjna w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Toruńskiej, 24 marca 2022 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy
  uczestnicy zajęć oraz prowadząca, fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy
 • uczestnicy zajęć siedzący w kilku ławach, sfotografowani od przodu, Toruń, sala konferencyjna w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Toruńskiej, 24 marca 2022 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy
  uczestnicy zajęć, fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy
 • uczestnicy zajęć siedzący w kilku ławach, sfotografowani z boku, Toruń, sala konferencyjna w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Toruńskiej, 24 marca 2022 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy
  uczestnicy zajęć, fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy
 • uczestnicy zajęć siedzący w kilku ławach, zdjęcie zrobione z tyłu, ukazujące pracę na laptopach, Toruń, sala konferencyjna w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Toruńskiej, 24 marca 2022 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy
  uczestnicy zajęć, fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy