Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia - logo

Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia

Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom

W godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego

503 101 201 56 621 25 20

17:00 - 21:00800 154 030

2022-04-28

Cykl szkoleń pn. „Procedura odebrania dziecka” rozpoczęty

Departament Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu rozpoczął cykl trzech jednodniowych szkoleń dla pracowników pomocy społecznej pn. „Procedura odebrania dziecka”.

Szkolenia odbyły się:

 • 21 kwietnia w Toruniu (w przedsięwzięciu wzięli udział pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej z Jeżewa, Kikoła, Rypina, Łysomic, Jabłonowa Pomorskiego, Lniana, Chełmży, Czernikowa, Brodnicy, Grudziądza, Rogowa oraz Torunia) oraz
 • 22 kwietnia we Włocławku (obecni byli pracownicy Ośrodków z Radziejowa, Bytonia, Lubania, Zbójna, Kikoła, Rypina, Tłuchowa, Lubienia Kujawskiego, Aleksandrowa Kujawskiego, Chocenia, Piotrkowa Kujawskiego, Kowala i Brześcia Kujawskiego).

Celem szkoleń było podniesie kompetencji zawodowych pracowników pomocy społecznej z województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie prawidłowego stosowania procedury odebrania dziecka w związku z przemocą w rodzinie, w tym głównie:

 • właściwej oceny bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie;
 • głównych zasad postępowania w zakresie zastosowania art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; 
 • obowiązków poszczególnych osób, uczestniczących w procedurze odebrania dziecka (przed, w trakcie oraz po odebraniu).

Obszar tematyczny szkoleń został uzupełniony o podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu wykrywania oznak nieszczerości opiekunów prawnych stosujących przemoc wobec dzieci.

 

Realizatorem szkolenia jest firma PO_MOST  Knowledge & Skills Bożena Wołoszyn. Pani Bożena Wołoszyn jest absolwentką Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, Studium Socjoterapii oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy Polskiego Instytutu Zdrowia, jest także trenerem warsztatu, terapeutą Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, mediatorem oraz Członkiem Towarzystwa Superwizji Pracy Socjalnej. Od 17 lat szkoli profesjonalistów współpracujących z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Uczestnicy deklarowali duże zadowolenie z udziału w szkoleniu - w ankietach ewaluacyjnych nie tylko wysoko ocenili  przygotowanie merytoryczne wykładowcy i sposób prowadzenia zajęć, ale również przydatność tematyki dla praktyki zawodowej.

Kolejne szkolenie odbędzie się 23 maja 2022 r. w Bydgoszczy.

 • siedzący przy podłużnym stole uczestnicy szkolenia, przysłuchujący się prowadzącej pani Bożenie Wołoszyn, Toruń, sala konferencyjna Urzędu Marszałkowskiego, 21 kwietnia 2022 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom
  uczestnicy szkolenia oraz prowadząca, fot. Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom
 • siedzący przy dwóch podłużnych stolach uczestnicy szkolenia, przysłuchujący się prowadzącej pani Bożenie Wołoszyn, Toruń, sala konferencyjna Urzędu, 21 kwietnia 2022 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom
  uczestnicy szkolenia oraz prowadząca, fot. Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom
 • przemawiająca prowadząca szkolenie pani Bożena Wołoszyn, Włocławek, sala konferencyjna budynku Urzędu Marszałkowskiegu na ulicy Bechiego 2, 22 kwietnia 2022 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom
  prowadząca szkolenie, fot. Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom