Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia - logo

Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia

Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom

W godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego

56 621 25 20

17:00 - 21:00800 154 030

2022-05-30

Szkolenie dla kolejnej służby zaangażowanej w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Zgodnie z przepisami Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przedstawiciele gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych czynnie zaangażowani są w działania na rzecz ograniczenia przemocy domowej. Przedstawiciele tego gremium są obligatoryjnie członkami gminnych zespołów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wchodzą w skład grup roboczych i realizują procedurę „Niebieskiej Karty”. Mając to na uwadze, samorząd województwa przygotował szkolenia dedykowane ww. grupie specjalistów.

W dniach 23 i 24 maja 2022 r., w toruńskim Hotelu Filmar, 32 osoby reprezentujące 11 GKRPA uczestniczyły w szkoleniu „Praktyczna realizacja przepisów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i realizacji procedury NK”. Bogaty program szkolenia pozwolił na poruszenie wielu kwestii dotyczących zarówno przepisów prawa, jak i praktycznych aspektów pomocy osobom dotkniętym przemocą domową. Uczestnicy szkolenia aktywnie włączali się w zajęcia zadając liczne pytania, zarówno w trakcie wykładów, jak i ćwiczeń. Zadowolenie z zajęć znalazło swoje odbicie w ankietach ewaluacyjnych.

Szkolenie prowadził pan Daniel Mróz – pedagog, terapeuta, Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy FENIKS, członek Zespołu Monitorującego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie obecnej kadencji przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (współautor przepisów prawnych w ramach ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie), trener i edukator, czynnie zaangażowany w praktyczne działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, m.in. jako członek Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie czy kierownik Ośrodka Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej.

Szkolenie dla kolejnej grupy przedstawicieli gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych odbędzie się w terminie 22-23 września 2022 r.

 • widok z tyłu na kilkunastu, siedzących na krzesłach uczestników szkolenia oraz prowadzącego pana Daniela Mroza, w centrum widoczny ekran, na którym wyświetlana jest prezentacja, fot. Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom
  uczestnicy szkolenia oraz prowadzący, fot. Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom
 • widok z tyłu na kilku, siedzących na krzesłach uczestników szkolenia oraz prowadzącego pana Daniela Mroza, z prawej strony widoczny ekran, na którym wyświetlana jest prezentacja, fot. Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom
  uczestnicy szkolenia oraz prowadzący, fot. Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom
 • widok częściowo z przodu, częściowo z boku, na kilkunastu, siedzących na krzesłach w eleganckiej sali konferencyjnej uczestników szkolenia, fot. Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom
  uczestnicy szkolenia, fot. Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom
 • widok z przodu na kilkunastu, siedzących na krzesłach w eleganckiej sali konferencyjnej uczestników szkolenia, fot. Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom
  uczestnicy szkolenia, fot. Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom