Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia - logo

Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia

Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom

W godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego

503 101 201 56 621 25 20

17:00 - 21:00800 154 030

2022-08-30

Jesienny plan szkoleń

Jak co roku, jesień kojarzy się nam wszystkim z powrotem do szkoły i zajęć edukacyjnych. Nie inaczej jest w naszym przypadku - Departament Spraw Społecznych i Zdrowia przygotował kilka szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej, które będą realizowane w okresie wrzesień - listopad bieżącego roku.
Pierwsze szkolenie pt. "Przemoc w rodzinie – prawidłowa diagnoza sytuacji i wybrane strategie pomagania osobom doznającym przemocy" adresowane jest do pracowników socjalnych, którzy od niedawna wykonują ten zawód i nie uczestniczyli jeszcze w organizowanych przez nas szkoleniach. Zaplanowano dwa terminy tego szkolenia: 29 września 2022 r. i 7 listopada 2022 r.
Kolejne szkolenie przeznaczone jest dla członków gminnych zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych. To trzydniowe szkolenie zaplanowano aż w czterech terminach (3-5 października 2022 r. / 4-6 października 2022 r. / 25-27 października 2022 r. / 26-28 października 2022 r.).
Więcej informacji na temat szkoleń oraz możliwości zgłoszenia chęci udziału można uzyskać w Biurze Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom (tel. 56/ 652 18 13), u kierowników ośrodków pomocy społecznej oraz przewodniczących gminnych zespołów interdyscyplinarnych do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Jak zwykle liczba miejsc na szkolenia jest ograniczona.