Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia - logo

Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia

Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom

W godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego

503 101 201 56 621 25 20

17:00 - 21:00800 154 030

2022-09-29

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne i ich rola w przeciwdziałaniu przemocy domowej

Za nami już ostatni z pięciu wykładów dedykowanych pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznych. W środę 21 września br. odbył się ostatni wykład z cyklu "Pomoc dziecku krzywdzonemu", poświęcony zadaniom i możliwościom, jakie mają pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych w systemie przeciwdziałania przemocy domowej.
W wykładzie wygłoszonym przez panią Katarzynę Fenik-Gaberle za pośrednictwem aplikacji ZOOM, wzięło udział 18 przedstawicieli poradni z różnych regionów naszego województwa.
Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych sposobów komunikacji na odległość znacznie poszerzyła się oferta różnorodnych szkoleń i warsztatów, co miejmy nadzieję, przełoży się na dalszą profesjonalizację kadr pracujących z rodziną. Departament Spraw Społecznych i Zdrowia, również w przyszłości, w swojej ofercie szkoleniowej będzie uwzględniał zajęcia online.