Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia - logo

Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia

Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom

W godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego

503 101 201 56 621 25 20

17:00 - 21:00800 154 030

2022-10-04

Mocne wsparcie dla profilaktyki

Najlepszym sposobem na ograniczenie przemocy domowej jest niedopuszczenie do jej wystąpienia. Temu celowi służy profilaktyka i to wprowadzana już od najmłodszych lat.
Temu właśnie tematowi - wczesnej profilaktyce przemocy domowej i wszelakich zachowań agresywnych poświęcony był ostatni program "Mocne wparcie", wyemitowany w TVP Bydgoszcz we wtorek, 27 września 2022 r.
Zaproszone do studia ekspertki: pani Maria Janowska, prezes Grudziądzkiego Towarzystwa Pomocy Dziecku i Rodzinie HOMINI oraz pani Katarzyna Zawacka, nauczyciel konsultant z KPCN we Włocławku, wskazywały na korzyści wynikające z wdrażania różnych programów profilaktycznych czy pomocowych, prowadzonych zarówno w szkołach, jak i w środowisku lokalnym. Ważnym komponentem profilaktyki jest współpraca różnych środowisk i instytucji, dzięki czemu można uzyskać zwiększony efekt działań.
Poza rozmową w studio w audycji zaprezentowano również krótkie reportaże dotyczące przewodniego tematu programu.
Cały materiał jest wciąż dostępny na stronie https://bydgoszcz.tvp.pl/35612422/mocne-wsparcie.
Zapraszamy do obejrzenia tego odcinka „Mocnego wsparcia”.

  • siedzące na kanapach w studio pani redaktor Grażyna Rakowicz, pani Maria Janowska oraz pani Katarzyna Zawacka, w kadrze z audycji z cyklu "Mocne Wsparcie", wyemitowanej 27 września 2022 roku w TVP3