Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia - logo

Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia

Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom

W godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego

503 101 201 56 621 25 20

17:00 - 21:00800 154 030

2023-11-03

Szkolimy, szkolimy, szkolimy się

Rok 2023 naznaczony jest nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Zmiany wprowadzone we wspomnianej ustawie oraz w ustawie kodeks postępowania cywilnego, mają na celu lepszą ochronę osoby doświadczającej przemocy, między innymi poprzez zmiany w funkcjonowaniu gminnych zespołów interdyscyplinarnych oraz duży nacisk na doskonalenie wiedzy i umiejętności osób pracujących w systemie przeciwdziałania przemocy domowej. Zaistniała sytuacja zwiększyła zapotrzebowanie na specjalistyczne szkolenia dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup diagnostyczno-pomocowych. Zadanie to jest jednym z głównych obowiązków samorządów województw.  
Realizując ten obowiązek, od początku bieżącego roku samorząd województwa kujawsko-pomorskiego zorganizował już kilka szkoleń, między innymi dwie edycje szkolenia dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup diagnostyczno-pomocowych, noszącego tytuł „Przeciwdziałanie przemocy domowej – interwencja, pomoc, profilaktyka”. Pierwsza edycja odbyła się w Toruniu, w dniach 25-27 września, a druga w Bydgoszczy w dniach 25-27 października. Łącznie w obu odsłonach szkolenia uczestniczyło 100 osób z 40 gmin.
O pozostałych tegorocznych szkoleniach z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej można przeczytać tutaj:
szkolenie pt. „Praktyczne stosowanie przepisów wprowadzonych ustawą o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw”;
szkolenie pt. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym z uwzględnieniem nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej”;
szkolenie, dające uprawnienia do pracy wg. programu „Bez przemocy. Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie”.

 • kilkudziesięciu, siedzących na krzesłach w sali konferencyjnej, widzianych od tyłu uczestników szkolenia oraz stojący bokiem, patrzący na duży ekran, prowadzący zajęcia pan Adam Mołdoch, Toruń, 25-27 września 2023 r.
  uczestnicy szkolenia oraz prowadzący, fot. Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom
 • kilkudziesięciu, siedzących na krzesłach w sali konferencyjnej, widzianych z boku uczestników szkolenia, Toruń, 25-27 września 2023 r.
  uczestnicy szkolenia, fot. Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom
 • kilkunastu, siedzących na krzesłach w sali konferencyjnej, widzianych od tyłu uczestników szkolenia oraz siedząca bokiem przy stoliku, spoglądająca na duży ekran, prowadząca zajęcia pani Anna Wieczorek-Poleszak, Toruń, 25-27 września 2023 r.
  uczestnicy szkolenia oraz prowadząca, fot. Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom
 • kilkudziesięciu, siedzących na krzesłach w sali konferencyjnej, widzianych od tyłu uczestników szkolenia oraz stojąca bokiem, przy wyświetlanej na ścianie prezentacji, prowadząca pani Anna Wieczorek-Polaszek, Bydgoszcz, 25-27 października 2023 r.
  uczestnicy szkolenia oraz prowadząca, fot. Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom
 • kilkudziesięciu, siedzących na krzesłach w sali konferencyjnej, widzianych z boku uczestników szkolenia, Bydgoszcz, 25-27 października 2023 r.
  uczestnicy szkolenia, fot. Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom
 • kilkudziesięciu, siedzących na krzesłach w sali konferencyjnej, widzianych z boku uczestników szkolenia oraz zwrócony w ich stronę, prowadzący zajęcia pan Adam Mołdoch, Bydgoszcz, 25-27 października 2023 r.
  uczestnicy szkolenia oraz prowadzący, fot. Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom