Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia - logo

Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia

Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom

W godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego

503 101 201 56 621 25 20

17:00 - 21:00800 154 030

2023-12-04

Zakończyliśmy tegoroczny sezon szkoleniowy

W minionym tygodniu, w dniach 27-29 listopada 2023 r. odbyło się ostatnie w tym roku szkolenie dla specjalistów działających w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej. W odpowiedzi na duże zainteresowanie szkoleniem dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup diagnostyczno-pomocowych, odbyła się jego III edycja. Kolejne 50 osób wzięło udział w zajęciach noszących tytuł „Przeciwdziałanie przemocy domowej – interwencja, pomoc, profilaktyka”.
Tym razem miejscem realizacji szkolenia był Toruń (Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży), do którego przybyli uczestnicy z 27 gmin naszego województwa. Podobnie jak w poprzednich edycjach, przez 3 dni (łącznie 24 godziny dydaktyczne) doskonalili swoją wiedzę i kompetencje w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej oraz wymieniali swoje doświadczenia z pracy w tym obszarze.


Na kolejne szkolenia zapraszamy już w roku 2024.

  • widok od tyłu na ok. pięćdziesięciu uczestników szkolenia, siedzących na krzesłach w układzie kinowym i stojącego przodem w głębi, obok ekranu z prezentacją, prowadzącego szkolenie pana Adama Mołdocha
    uczestnicy szkolenia oraz prowadzący, fot. Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom
  • widok z boku na kilkunastu uczestników szkolenia, siedzących na krzesłach i stojącą bokiem prowadzącą szkolenie panią Annę Wieczorek-Poleszak
    uczestnicy szkolenia oraz prowadząca, fot. Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom