Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia - logo

Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia

Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom

W godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego

503 101 201 56 621 25 20

17:00 - 21:00800 154 030

2024-03-07

Kampania społeczna "Na gwałt"

22 lutego, w Dzień Praw Ofiar, Fundacja Pomocy Ofiarom Przestępstw rozpoczęła kampanię społeczną "Na gwałt". Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej, poświęconej wspomnianej inicjatywie.

fpop.org.pl/zmianynagwalt/