Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia - logo

Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia

Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom

W godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego

503 101 201 56 621 25 20

17:00 - 21:00800 154 030

2024-04-25

„Tylko klapsy” to też przemoc

Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci, obchodzony 30 kwietnia, ustanowiony został przez amerykańską organizację EPOCH (End Physical Punishment of Children) w 2006 roku, aby uświadomić wszystkim dorosłym, jak szkodliwe i destrukcyjne jest stosowanie kar cielesnych. Bicie dziecka jest porażką wychowawczą, przegraną dorosłego z własną frustracją i świadectwem braku jego kompetencji wychowawczych.

Rodzinny, ciepły i bezpieczny dom nie może istnieć przy stosowaniu przemocy. Pozytywny rodzic, to taki, który posiada umiejętność radzenia sobie z dzieckiem, nawet w sytuacjach trudnych, bez używania przemocy, ucząc je odpowiedzialności oraz poszanowania praw każdego człowieka.

W Polsce konstytucyjny zakaz stosowania kar cielesnych (art. 40 Konstytucji RP) obowiązuje od 1997 r. i jest on zbieżny z art. 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, ratyfikowanej przez Polskę w 1993 r. Zakaz bicia dzieci zagwarantowany jest także w Ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

Przy okazji obchodów Światowego Dnia Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci przypominamy telefony, pod którymi można uzyskać pomoc i wsparcie w sytuacji, kiedy zauważamy, że dzieciom dzieje się krzywda:

  • 800 154 030 Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia
  • 116 111 Całodobowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
  • 800 100 100 Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci
  • 516 500 600 Telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży
  • 800 12 12 12 Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
  • 997 Policja
  • 112 Telefon Alarmowy