Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia - logo

Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia

Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom

W godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego

503 101 201 56 621 25 20

17:00 - 21:00800 154 030

2024-04-30

Kampania społeczna ,,STOP przemocy”

Aby tworzyć wspólnie skuteczne i efektywne inicjatywy w obszarze profilaktyki, Fundacja Instytut Nowej Kultury zaprasza samorządy do udziału w bezpłatnej ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Przeciwdziałanie przemocy domowej”. Prezentowane w ramach kampanii treści mają na celu poszerzenie wiedzy o zjawisku przemocy i sposobach reagowania na nią.
Kampania będzie trwała do 31 grudnia 2024 r. w przestrzeni Internetu, a w jej ramach zaplanowane są bezpłatne webinary eksperckie online oraz grafiki do zamieszczenia na stronach internetowych.

10 kwietnia odbył się pierwszy webinar pt. „Przemoc wobec dzieci – skala zjawiska i wyzwania dla służb społecznych”, z udziałem dr hab. Magdaleny Szafranek.

Zapraszamy na stronę dotycząca kampanii