Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia - logo

Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia

Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom

W godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego

503 101 201 56 621 25 20

17:00 - 21:00800 154 030

2024-06-06

Czym skorupka za młodu nasiąknie...

W ciepły czerwcowy dzień (5 czerwca 2024 r.) kadra oświatowa z województwa kujawsko-pomorskiego miała okazję spotkać się na konferencji poświęconej mediacjom rówieśniczym, której tytuł brzmiał „Mediacja w szkole – narzędzie wczesnej profilaktyki zachowań niepożądanych”.

Przedsięwzięcie objęte honorowymi patronatami Rzecznika Praw Dziecka i Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty zgromadziło w Toruniu blisko stu przedstawicieli oświaty – nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych, kadry zarządzającej placówkami oświatowymi. Uczestnicy spotkania wysłuchali specjalistów omawiających prawne i praktyczne aspekty mediacji.
Kulminacyjnym punktem konferencji była sesja Q&A obfitująca zarówno w pytania do prelegentów, jak i dająca możliwość wymiany doświadczeń między zasiadającymi na sali oświatowcami. Poruszane w dyskusji zagadnienia koncentrowały się nie tylko na relacjach rówieśniczych, ale dotykały również relacji szkoła - rodzice.
Konferencja „Mediacja w szkole – narzędzie wczesnej profilaktyki zachowań niepożądanych” została zorganizowana przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego w partnerstwie z Fundacją „Pracownia Dialogu”.

 • kilkudziesięciu, siedzących na krzesłach w sali konferencyjnej, widzianych częściowo z tyłu oraz częściowo z boku, uczestników konferencji, widoczny także z prawej strony ekran z prezentacją oraz prelegenci fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
  uczestnicy konferencji oraz prelegenci, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
 • kilkanaście siedzących na krzesłach w sali konferencyjnej, widzianych z boku, uczestniczek konferencji, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
  uczestniczki konferencji, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
 • stojąca przodem Krystyna Żejmo-Wysocka – p.o. Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia, przemawiająca podczas konferencji, w tle widoczne banery Urzędu Marszałkowskiego oraz Fundacji "Pracownia Dialogu", fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
  Krystyna Żejmo-Wysocka – p.o. Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
 • stojący przodem Janusz Kaźmierczak – Członek Zarządu Fundacji „Pracownia Dialogu”, przemawiający podczas konferencji, w tle widoczny baner Urzędu Marszałkowskiego, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
  Janusz Kaźmierczak – Członek Zarządu Fundacji „Pracownia Dialogu”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
 • stojący przodem i przemawiający Michał Wilniewczyc – Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim i stojący bokiem Janusz Kaźmierczak – Członek Zarządu Fundacji „Pracownia Dialogu", fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
  Michał Wilniewczyc – Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim i Janusz Kaźmierczak – Członek Zarządu Fundacji „Pracownia Dialogu”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
 • stojąca przodem Beata Miszewska-Odya – koordynator ds. mediacji i edukacji prawnej w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy, przemawiająca podczas konferencji, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
  Beata Miszewska-Odya – koordynator ds. mediacji i edukacji prawnej w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP