Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia - logo

Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia

Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom

W godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego

503 101 201 56 621 25 20

17:00 - 21:00800 154 030

Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia - telefon

 Kujawsko-Pomorska Niebieska Liniagrafika prezentująca w przybliżeniu klawisze na telefonie stacjonarnym

   Telefoniczne Pogotowie dla Osób Doznających Przemocy Domowej

tel. 800 154 030

czynne codzienne od godz. 17.00 do 21.00

ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń