Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia - logo

Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia

Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom

W godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego

503 101 201 56 621 25 20

17:00 - 21:00800 154 030

Harmonogram

Specjalistyczne konsultacje merytoryczne dla członków gminnych zespołów interdyscyplinarnych i grup diagnostyczno-pomocowych, zajmujących się problematyką przemocy domowej w gminach – darmowy telefon 800 154 030

 

Harmonogram dyżurów i konsultacji na rok 2023 dla Zespołów Interdyscyplinarnych z gmin województwa kujawsko-pomorskiego

 • 18 i 25 stycznia 2023
 • 15 i 22 lutego 2023
 • 22 i 29 marca 2023
 • 19 i 26 kwietnia 2023
 • 24 i 31 maja 2023
 • 7 i 21 czerwca 2023
 • 19 i 26 lipca 2023
 • 16 i 23 sierpnia 2023
 • 13 i 20 września 2023
 • 18 i 25 października 2023
 • 22 i 29 listopada 2023
 • 6 i 13 grudnia 2023

Godziny dyżurów 08:00 – 12:00