Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia - logo

Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia

Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom

W godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego

503 101 201 56 621 25 20

17:00 - 21:00800 154 030

Harmonogram

Specjalistyczne konsultacje merytoryczne dla członków gminnych zespołów interdyscyplinarnych i grup diagnostyczno-pomocowych, zajmujących się problematyką przemocy domowej w gminach – darmowy telefon 800 154 030

 

Harmonogram dyżurów i konsultacji na rok 2024 dla Zespołów Interdyscyplinarnych z gmin województwa kujawsko-pomorskiego

 • 24 i 31 stycznia 2024
 • 21 i 28 lutego 2024
 • 20 i 27 marca 2024
 • 17 i 24 kwietnia 2024
 • 22 i 29 maja 2024
 • 19 i 26 czerwca 2024
 • 24 i 31 lipca 2024
 • 21 i 28 sierpnia 2024
 • 18 i 25 września 2024
 • 23 i 30 października 2024
 • 20 i 27 listopada 2024
 •  4 i 11 grudnia 2024

Godziny dyżurów 08:00 – 12:00