Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia - logo

Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia

Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom

W godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego

56 621 25 20

17:00 - 21:00800 154 030

Harmonogram

Specjalistyczne konsultacje merytoryczne dla członków gminnych zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych, zajmujących się problematyką przemocy w rodzinie w gminach – darmowy telefon 800 154 030

 

Harmonogram dyżurów i konsultacji na rok 2022 dla Zespołów Interdyscyplinarnych z gmin województwa kujawsko-pomorskiego

 • 19 i 26 stycznia 2022
 • 16 i 23 lutego 2022
 • 23 i 30 marca 2022
 • 20 i 27 kwietnia 2022
 • 18 i 25 maja 2022
 • 22 i 29 czerwca 2022
 • 20 i 27 lipca 2022
 • 24 i 31 sierpnia 2022
 • 21 i 28 września 2022
 • 19 i 26 października 2022
 • 23 i 30 listopada 2022
 • 7 i 14 grudnia 2022

Godziny dyżurów 08:00 – 12:00