A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

Gdzie szukać pomocy


Akty prawa miejscowego

 

 Akty prawa miejscowego stanowią specyficznego rodzaj akty prawa powszechnie obowiązującego. Posiadają wszystkie cechy tych aktów, ale obowiązują jedynie na obszarze działania organu, który go wydał.

W tej części strony znajdziecie Państwo wykaz najważniejszych (ze względy na tematykę, którą się zajmujemy) aktów prawa miejscowego.

 

 

Uchwała nr 1/39/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia „Wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021 - 2026”  

Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021 - 2026

Uchwała nr 15/597/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do opracowania projektu pod nazwą „Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2026”

Załącznik do uchwały Nr 15/597/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2020 r. Wykaz osób wchodzących w skład zespołu autorskiego do opracowania „Wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021 – 2026”

Uchwała nr 3/31/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia programów: "Ramowy program ochrony ofiar przemocy w rodzinie" i "Ramowy program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie"

"Ramowy program ochrony ofiar przemocy w rodzinie"

"Ramowy program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie"

 Uchwała nr 26/902/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia  „Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014-2022”

„Kujawsko-Pomorski Program Wspierania Rodziny na lata 2014-2022”

 Uchwała nr 14/404/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia  „Bez Przemocy. Program korekcyjno-edukacyjnego sprawców przemocy”

„Bez Przemocy. Program korekcyjno-edukacyjnego sprawców przemocy”

Uchwała nr XXIX/494/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia "Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim do roku 2015".

Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim do roku 2015.

 

Copyright © 2021 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń