Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia - logo

Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia

Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom

W godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego

503 101 201 56 621 25 20

17:00 - 21:00800 154 030

2019-09-03

Nabór na szkolenie w Radziejowie

Informujemy, że zostało jeszcze kilka miejsc na bezpłatne (zajęcia szkoleniowe, materiały, wyżywienie, noclegi) trzydniowe szkolenie dla członków zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i grup roboczych, działających w województwie kujawsko-pomorskim.

Szkolenie „KOMPETENTNY ZESPÓŁ” (zapraszamy do zapoznania się z programem szkolenia) odbędzie się w Radziejowie, w terminie 11-13 września 2019 r. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu, prosimy o kontakt z Biurem Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy, pod numerem telefonu +48 56 652 18 13 (w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu).

  • plakat zawierający informacje, dotyczące przeciwdziałania przemocy domowej oraz teczka na szkolenie - wyłożone na stole materiały Biura Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy