Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia - logo

Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia

Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom

W godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego

503 101 201 56 621 25 20

17:00 - 21:00800 154 030

Wyszukiwarka wydarzeń:

Lista wydarzeń (2):

2024-08-07 do 2024-08-09 Szkolenia
Toruń
Adresatami szkolenia są członkowie gminnych zespołów interdyscyplinarnych ds. przemocy domowej i grup diagnostyczno-pomocowych.
2024-10-22 do 2024-10-24 Szkolenia
Toruń
Adresatami szkolenia są członkowie gminnych zespołów interdyscyplinarnych ds. przemocy domowej i grup diagnostyczno-pomocowych.