Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia - logo

Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia

Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom

W godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego

56 659 13 99 56 621 25 20

17:00 - 21:00800 154 030

Wyszukiwarka wydarzeń:

Lista wydarzeń (6):

2022-09-29 do 2022-09-29 Szkolenia
Toruń
Adresatami wydarzenia są pracownicy socjalni z krótkim stażem zawodowym.
2022-10-03 do 2022-10-05 Szkolenia
Ciechocinek
Adresatami szkolenia są członkowie gminnych zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych.
2022-10-04 do 2022-10-06 Szkolenia
Ciechocinek
Adresatami szkolenia są członkowie gminnych zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych.
2022-10-25 do 2022-10-27 Szkolenia
Toruń
Adresatami szkolenia są członkowie gminnych zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych.
2022-10-26 do 2022-10-28 Szkolenia
Toruń
Adresatami szkolenia są członkowie gminnych zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych.
2022-11-07 do 2022-11-07 Szkolenia
Toruń
Adresatami szkolenia są pracownicy socjalni z krótkim stażem zawodowym.