Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia - logo

Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia

Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom

W godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego

56 621 25 20

17:00 - 21:00800 154 030

Przemoc w rodzinie – prawidłowa diagnoza sytuacji i wybrane strategie pomagania osobom doznającym przemocy.

Termin:
2022-09-29 do 2022-09-29, godzina: 8.15/8.30-15.45
Kategoria:Szkolenia
Miejsce wydarzenia:Toruń
Dokładny adres:Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2.
Telefon:56 652 18 13
E-mail:e.wierszylo@kujawsko-pomorskie.pl