Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia - logo

Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia

Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom

W godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego

56 659 13 99 56 621 25 20

17:00 - 21:00800 154 030

Informacje o biurze

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu zajmuje się organizacją oraz współfinansowaniem zadania pod nazwą Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Osób Doznających Przemocy Domowej. Realizacją projektu, w którego finansowaniu bierze również udział 131 gmin województwa kujawsko-pomorskiego, zajmuje się Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom.

Więcej informacji na temat działalności Biura znajduje się w zakładce “O nas” oraz w aktualnościach.

Do zadań konsultantów Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii należy świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej oraz psychologicznej. Pomoc ta adresowana jest do osób doznających przemocy domowej oraz borykających się z problemami rodzinnymi, takimi jak rozwód, separacja, uregulowanie władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem, alimentacja, uzależnienie od substancji psychoaktywnych.

Poradnictwo świadczone jest przez specjalistów w swoich dziedzinach.

W ramach działalności Biura, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, można liczyć na przyznanie pomocy profesjonalnego pełnomocnika, a także jest możliwość skorzystania z usług mediatora.

Aktualności

 • Dzieci, nasze skarby

  24.06.2022

  Dzieci, nasze skarby

  Przed nami perspektywa wakacji i urlopów. Zanim opustoszeją szkoły i przedszkola, wzrasta zainteresowanie dziećmi i młodzieżą – ich szkolnymi wynikami, organizacją dla nich wakacyjnych atrakcji i zapewnieniem opieki. Niestety, czas wakacji nie jest dla dzieci wolny od zagrożeń, w tym od przemocy. Tak więc kanikuła to okres intensywnej pracy instytucji działających na rzecz ochrony i pomocy najmłodszym.

 • Cykl wykładów online

  09.06.2022

  Cykl wykładów online

  Rozwój elektronicznych środków komunikacji na odległość pozwolił na organizowanie wielu przedsięwzięć w przestrzeni wirtualnej. Jedną z takich dziedzin są szkolenia, webinaria i kursy realizowane online. Wpisując się w ten trend, Departament Spraw Społecznych i Zdrowia rozpoczął cykl wykładów adresowanych do pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych działających w naszym województwie pt. „Pomoc dziecku krzywdzonemu”.

 • Szkolenie dla kolejnej służby zaangażowanej w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

  30.05.2022

  Szkolenie dla kolejnej służby zaangażowanej w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

  Zgodnie z przepisami Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przedstawiciele gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych czynnie zaangażowani są w działania na rzecz ograniczenia przemocy domowej.

 • Cykl szkoleń pn. „Procedura odebrania dziecka” rozpoczęty

  28.04.2022

  Cykl szkoleń pn. „Procedura odebrania dziecka” rozpoczęty

  Departament Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu rozpoczął cykl trzech jednodniowych szkoleń dla pracowników pomocy społecznej pn. „Procedura odebrania dziecka”.

 • Pomagajmy interdyscyplinarnie

  28.03.2022

  Pomagajmy interdyscyplinarnie

  W ostatnich dniach (17 oraz 24 marca 2022 r.) zostały przeprowadzone zajęcia seminaryjne dla studentów V i VI roku Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Toruńskiej, pt. „Rodzina wolna od przemocy”.

 • Kontynuacja spotkań z Kołami Gospodyń Wiejskich w regionie

  18.03.2022

  Kontynuacja spotkań z Kołami Gospodyń Wiejskich w regionie

  W dniu 14 marca 2022 r. w Nieżywięciu odbyło się pierwsze, z planowanego cyklu, spotkanie przedstawicieli Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia z liderami subregionu toruńskiego.

 • Materiały dydaktyczne

  23.02.2022

  Materiały dydaktyczne

  Serwis informacyjny http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/ został gruntownie zmodernizowany. Utworzyliśmy domenę „DLA PROFESJONALISTÓW’, dedykowaną wszystkim osobom, które pracują w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej, w różnych instytucjach oraz organizacjach zaangażowanych w ten proces.

 • Rodzina jest najważniejsza - spotkanie z przedstawicielami organizacji rolniczych

  08.02.2022

  Rodzina jest najważniejsza - spotkanie z przedstawicielami organizacji rolniczych

  W dniu 3 lutego 2022 r. na zaproszenie Zarządu Regionalnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Toruniu, przedstawiciele Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia zaprezentowali działania samorządu województwa kujawsko-pomorskiego na rzecz rodziny i jej najbliższego otoczenia.

 • Granty – zapraszamy do składania ofert

  30.12.2021

  Granty – zapraszamy do składania ofert

  Po dwuletniej przerwie, ponownie został ogłoszony otwarty konkurs ofert pn. "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie" (konkurs nr 18/2022).

 • Koła Gospodyń Wiejskich na rzecz rodzin w regionie

  07.12.2021

  Koła Gospodyń Wiejskich na rzecz rodzin w regionie

  30 listopada 2021 roku w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu odbyło się spotkanie z Przewodniczącymi Regionalnej i Wojewódzkiej Rady Gospodyń Wiejskich w regionie. 

 • Biała Wstążka

  26.11.2021

  Biała Wstążka

  Przełom listopada i grudnia, to tradycyjnie czas, gdy wiele instytucji i organizacji zaangażowanych w  przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie, ogniskuje swoją uwagę na zapobieganiu przemocy wobec kobiet. Szczególnym wyrazem tych działań jest kampania „Biała Wstążka”, rozpoczynająca się 25 listopada w  Międzynarodowym Dniu Walki z Przemocą Wobec Kobiet oraz trwająca do 10 grudnia, czyli Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka. 

 • "Profesjonaliści” na zakończenie sezonu szkoleniowego

  10.11.2021

  "Profesjonaliści” na zakończenie sezonu szkoleniowego

  Kolejny rok szkoleń za nami. Pomimo wciąż niepewnej sytuacji epidemicznej i rosnącej liczbie zakażeń, udało się w 2021 roku zrealizować plany szkoleniowe. Co więcej, szkolenia odbyły się w formule stacjonarnej lub hybrydowej. Ostatnie zrealizowane szkolenie było dedykowane członkom gminnych zespołów interdyscyplinarnych ds. przemocy w rodzinie oraz grupom roboczym. 

zobacz archiwum wiadomości

Dyżury prawne

 • Chełmno

  1 czerwca

 • Inowrocław

  7 czerwca

 • Brodnica

  8 czerwca

 • Włocławek

  22 czerwca

 • Bydgoszcz

  28 czerwca

 • Grudziądz

  29 czerwca

dowiedz się więcej

Urząd marszałkowski
Instytut psychologii
Niebieska linia
Fundacja
Procent