A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

Gdzie szukać pomocy


Informacje na temat Biura

Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy jest następcą prawnym Biura Rzecznika Praw Ofiar. Niebieska Linia jest tylko jednym z  wielu działań realizowanych przez Biuro. Więcej informacji na temat działalności Biura znajduje się w zakładkach "Działalność Biura"oraz "Aktualności"

Do zadań Biura należy między innymi świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej. Pomoc ta adresowana jest do osób doznających przemocy domowej, borykających się z problemami rodzinnymi (rozwód, separacja, uregulowanie władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem, alimentacja, uzależnienie od substancji psychoaktywnych). Poradnictwo prawne świadczone jest przez specjalistów; w szczególnie uzasadnionych przypadkach liczyć można na przyznanie pomocy profesjonalnego pełnomocnika.  W ramach działalności Biura można skorzystać z pomocy mediatora. Mediacje stanowią doskonałą alternatywę w stosunku do postępowania sądowego, są szansą na rozwiązanie rodzinnych sporów.

 

Osoby doznające przemocy liczyć mogą także na wsparcie psychologiczne. Wszelkie konsultacje prowadzone są przez doświadczonych pracowników-  specjalistów w swoich dziedzinach.

 

Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy prowadzi działalność szkoleniową, współpracuje z instytucjami pomocy społecznej oraz sprawcami przemocy. Biuro bierze udział w kampaniach społecznych, jest organizatorem licznych konferencji.

 


 

 


Szybki kontakt


 56 659 13 99
(w godz. 7.30-15.30)

56 652 18 12 (w godz. 7.30-15.30)

 800 154 030 (w godz. 17.00-21.00)

niebieskalinia@kujawsko-pomorskie.pl

ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, Toruń
  

więcej dowiesz się klikając na niniejszy link


Dyżury prawne
  • Inowrocław - 7 lutego
  • Chełmno- 7 lutego
  • Brodnica - 10 lutego
  • Grudziądz- 21 lutego
  • Bydgoszcz - 28 lutego
  • Włocławek - 28 lutego

więcej dowiesz się klikając na niniejszy linkdodano: 2015-04-22

Celem projektu o nazwie „Prawa dla ofiar przemocy seksualnej: nowe podejście systemowe. Wszechstronne usługi informacyjne, szkolenia i działania”, realizowanego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w latach 2013-2015, jest zwiększenie dostępności informacji o prawach osób, które doświadczyły przestępstw seksualnych, jak również zwiększenie kompetencji odpowiednich służb w tym zakresie.

dodano: 2015-03-20

W piątek 20 marca 2015 r. wielkim finałem zakończyła się kolejna, już V edycja Kujawsko-Pomorskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie „Bezpieczny i przyjazny region”. Od początku współorganizatorem tej inicjatywy - skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych naszego województwa – jest samorząd województwa. 

dodano: 2015-02-15

W dniach od 3 do 13 lutego 2015 r. odbył się kolejny etap akcji profilaktycznej dotyczącej zjawiska cyberprzemocy. Przeprowadzone we wspomnianym terminie dla uczniów 7 szkół gimnazjalnych warsztaty pn. „Cyberprzemoc. Zagrożenia w sieci” były kontynuacja działań rozpoczętych w 2013 r.

dodano: 2015-03-27

24 marca 2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim odbyła się konferencja dla przedstawicieli Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie. Głównymi zagadnieniami poruszanymi w trakcie spotkania były obowiązki samorządu województwa i samorządów powiatowych wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz nowego „Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2020”.

dodano: 2015-03-19

Departament Spraw Społecznych i Zdrowia zaprasza na konferencję pt. Administracja publiczna wobec zjawiska przemocy w rodzinie – analiza dostępnych narzędzi oddziaływania. Wiodącym tematem konferencji będzie zagadnienie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie, a co za tym idzie zadania samorządu powiatowego, odpowiedzialnego wg zapisów ustawowych za działania w tym obszarze. Konferencja odbędzie się 24 marca 2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.

Copyright © 2017 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń