A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka
Informacje o Biurze

Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy jest następcą prawnym Biura Rzecznika Praw Ofiar. Niebieska Linia jest tylko jednym z  wielu działań realizowanych przez Biuro. Więcej informacji na temat działalności Biura znajduje się w zakładkach "Działalność Biura"oraz "Aktualności"

Do zadań Biura należy między innymi świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej. Pomoc ta adresowana jest do osób doznających przemocy domowej, borykających się z problemami rodzinnymi (rozwód, separacja, uregulowanie władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem, alimentacja, uzależnienie od substancji psychoaktywnych). Poradnictwo prawne świadczone jest przez specjalistów; w szczególnie uzasadnionych przypadkach liczyć można na przyznanie pomocy profesjonalnego pełnomocnika.  W ramach działalności Biura można skorzystać z pomocy mediatora. Mediacje stanowią doskonałą alternatywę w stosunku do postępowania sądowego, są szansą na rozwiązanie rodzinnych sporów.

 

Osoby doznające przemocy liczyć mogą także na wsparcie psychologiczne. Wszelkie konsultacje prowadzone są przez doświadczonych pracowników-  specjalistów w swoich dziedzinach.

 

 


Szybki kontakt


 56 659 13 99
(w godz. 7.30-15.30)

56 652 18 12 (w godz. 7.30-15.30)

 800 154 030 (w godz. 17.00-21.00)

niebieskalinia@kujawsko-pomorskie.pl

ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, Toruń  

więcej dowiesz się klikając na niniejszy link


Dyżury prawne
  • Inowrocław - 3 sierpnia
  • Chełmno - 4 sierpnia
  • Grudziądz - 10 sierpnia
  • Brodnica - 11 sierpnia
  • Włocławek - 12 sierpnia
  • Bydgoszcz - 24 sierpnia

więcej dowiesz się klikając na niniejszy linkdodano: 2017-09-15

Już 122 gminy naszego województwa mają podpisane porozumienia z samorządem województwa kujawsko-pomorskiego na wspólną realizację zadania pod nazwą: „Kujawsko – Pomorska Niebieska Linia -  Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie”.  W bieżącym roku w wyniku kampanii informacyjnej Biura Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy kolejne 9 gmin przystąpiło do współdziałania z samorządem województwa w celu wsparcia funkcjonowania szeroko dostępnej i specjalistycznej pomocy dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. 

dodano: 2017-09-05

 

Dyżury prawne z zakresu przemocy w rodzinie, w związku ze zmianą lokalizacji siedziby Przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego w Inowrocławiu, od września będą odbywać się pod nowym adresem: ul. Jana Kasprowicza 5. 

 
dodano: 2017-07-26

Informujemy, że Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy, organizuje dyżury specjalisty ds. uzależnienia i przemocy ze strony sekt (alternatywnych ruchów religijnych i parareligijnych) dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, realizowane we współpracy ze specjalistą w zakresie funkcjonowania sekt i ruchów parareligijnych Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

dodano: 2017-06-18

Włocławskie Centrum Edukacji i Kultury „ZENIT” już po raz drugi gościło przedstawicieli różnych służb zaangażowanych w rozwiązywanie problemów przemocy domowej na konferencji pt. „Przeciwdziałanie przemocy – warsztaty dla profesjonalistów”. Zorganizowanie konferencji, podobnie jak w roku ubiegłym, było możliwe dzięki współpracy różnych instytucji, głównie KMP we Włocławku – pomysłodawcy całego przedsięwzięcia, samorządu województwa kujawsko-pomorskiego, PCPR we Włocławku, MOPR we Włocławku oraz wielu innych partnerów.  

dodano: 2017-06-12

Szkoleniem w Wąbrzeźnie, w dniu 5 czerwca 20147 r. zakończyliśmy cykl szkoleń pt. „Rola funkcjonariuszy Policji w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w środowisku lokalnym”. W gościnnych progach Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie szkolili się policjanci z powiatu wąbrzeskiego z powiatu brodnickiego oraz z Torunia i powiatu toruńskiego. Było to ostatnie z 18. szkoleń dla tej grupy zawodowej z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowanych w latach 2015 -2017 w miastach powiatowych naszego województwa.     W całym cyklu wzięło udział 472 funkcjonariuszy z różnych pionów Miejskich i Powiatowych Komend Policji.

Copyright © 2021 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń