A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

Gdzie szukać pomocy


Informacje o Biurze

Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy jest następcą prawnym Biura Rzecznika Praw Ofiar. Niebieska Linia jest tylko jednym z  wielu działań realizowanych przez Biuro. Więcej informacji na temat działalności Biura znajduje się w zakładkach "Działalność Biura"oraz "Aktualności"

Do zadań Biura należy między innymi świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej. Pomoc ta adresowana jest do osób doznających przemocy domowej, borykających się z problemami rodzinnymi (rozwód, separacja, uregulowanie władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem, alimentacja, uzależnienie od substancji psychoaktywnych). Poradnictwo prawne świadczone jest przez specjalistów; w szczególnie uzasadnionych przypadkach liczyć można na przyznanie pomocy profesjonalnego pełnomocnika.  W ramach działalności Biura można skorzystać z pomocy mediatora. Mediacje stanowią doskonałą alternatywę w stosunku do postępowania sądowego, są szansą na rozwiązanie rodzinnych sporów.

 

Osoby doznające przemocy liczyć mogą także na wsparcie psychologiczne. Wszelkie konsultacje prowadzone są przez doświadczonych pracowników-  specjalistów w swoich dziedzinach.

 

 


Szybki kontakt


 56 659 13 99
(w godz. 7.30-15.30)

56 652 18 12 (w godz. 7.30-15.30)

 800 154 030 (w godz. 17.00-21.00)

niebieskalinia@kujawsko-pomorskie.pl

ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, Toruń
  

więcej dowiesz się klikając na niniejszy link


Dyżury prawne
  • Inowrocław - 1 września
  • Chełmno - 2 września
  • Brodnica - 9 września
  • Grudziądz - 16 września
  • Bydgoszcz - 22 września
  • Włocławek - 23 września

więcej dowiesz się klikając na niniejszy linkdodano: 2015-03-27

24 marca 2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim odbyła się konferencja dla przedstawicieli Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie. Głównymi zagadnieniami poruszanymi w trakcie spotkania były obowiązki samorządu województwa i samorządów powiatowych wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz nowego „Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2020”.

dodano: 2015-03-19

Departament Spraw Społecznych i Zdrowia zaprasza na konferencję pt. Administracja publiczna wobec zjawiska przemocy w rodzinie – analiza dostępnych narzędzi oddziaływania. Wiodącym tematem konferencji będzie zagadnienie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie, a co za tym idzie zadania samorządu powiatowego, odpowiedzialnego wg zapisów ustawowych za działania w tym obszarze. Konferencja odbędzie się 24 marca 2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.

dodano: 2015-02-18

 

Do ministerialnej akcji pt. Tydzień Pomocy Oosobom Pokrzywdzonym Przestępstwem włącza się Departament Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. W czasie trwania akcji (23-28.02.2015 r.) osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej i psychologicznej. 

dodano: 2015-02-18

 

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 3/31/15 z dnia 21 stycznia 2015 r. przyjął "Ramowy program ochrony ofiar przemocy w rodzinie" i "Ramowy program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie".  

dodano: 2015-02-10

Informujemy, że wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach 23 lutego - 28 lutego 2015 roku „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem". Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.     W ramach akcji możliwe bedzie skorzystanie z darmowej pomocy prawnej. 

Copyright © 2020 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń