A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka
Informacje o Biurze

Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy jest następcą prawnym Biura Rzecznika Praw Ofiar. Niebieska Linia jest tylko jednym z  wielu działań realizowanych przez Biuro. Więcej informacji na temat działalności Biura znajduje się w zakładkach "Działalność Biura"oraz "Aktualności"

Do zadań Biura należy między innymi świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej. Pomoc ta adresowana jest do osób doznających przemocy domowej, borykających się z problemami rodzinnymi (rozwód, separacja, uregulowanie władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem, alimentacja, uzależnienie od substancji psychoaktywnych). Poradnictwo prawne świadczone jest przez specjalistów; w szczególnie uzasadnionych przypadkach liczyć można na przyznanie pomocy profesjonalnego pełnomocnika.  W ramach działalności Biura można skorzystać z pomocy mediatora. Mediacje stanowią doskonałą alternatywę w stosunku do postępowania sądowego, są szansą na rozwiązanie rodzinnych sporów.

 

Osoby doznające przemocy liczyć mogą także na wsparcie psychologiczne. Wszelkie konsultacje prowadzone są przez doświadczonych pracowników-  specjalistów w swoich dziedzinach.

 

 


Szybki kontakt


 56 659 13 99
(w godz. 7.30-15.30)

56 652 18 12 (w godz. 7.30-15.30)

 800 154 030 (w godz. 17.00-21.00)

niebieskalinia@kujawsko-pomorskie.pl

ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, Toruń  

więcej dowiesz się klikając na niniejszy link


Dyżury prawne
  • Inowrocław- 5 października
  • Chełmno - 6 pażdziernika
  • Brodnica - 13 października
  • Grudziądz - 20 października
  • Bydgoszcz-26 października
  • Włocławek-27 października

więcej dowiesz się klikając na niniejszy linkdodano: 2014-09-22

Każda osoba pokrzywdzona przestępstwem ma prawo do pomocy. Owa pomoc może przybierać różne formy: informacji prawnej, wsparcia psychologicznego, wsparcia finansowego i materialnego, pokrycia kosztów rehabilitacji. Pamietaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się o pomoc.

dodano: 2014-09-15

 

Zapraszamy do udziału w konferencji pod tytułem: Organizacje Pozarządowe – ważny partner w przeciwdziałaniu przemocy. Spotkanie z udziałem NGO działających w naszym regionie odbędzie się 30 września 2014 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Chęć udziału w konferencji prosimy zgłaszać do dnia 23 września 2014 r.

dodano: 2014-09-12

 

Szkolenie przeznaczone jest głównie dla uczestników I etapu. Tegoroczna część skoncentrowana będzie na poznaniu narzędzi i strategii niezbędnych w pracy ulicznej, doskonaleniu zdolności i umiejętności praktycznych oraz poznanie narzędzi ewaluacyjno-monitorujących prowadzone działania   

dodano: 2014-07-16


 

Informujemy, że od sierpnia 2014 r. zawieszeniu ulegają dyżury prawnika odbywajace się w Chełmnie w Miejskim Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul.Kamionka 3.  

dodano: 2014-07-07


Uchwałą nr 26/902/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2014 r. przyjęty został „Kujawsko-Pomorski Program Wspierania Rodziny na lata 2014-2022”.  

Zapraszamy do zapoznania się  z treścią programu!

Copyright © 2021 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń