A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka
Informacje o Biurze

Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy jest następcą prawnym Biura Rzecznika Praw Ofiar. Niebieska Linia jest tylko jednym z  wielu działań realizowanych przez Biuro. Więcej informacji na temat działalności Biura znajduje się w zakładkach "Działalność Biura"oraz "Aktualności"

Do zadań Biura należy między innymi świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej. Pomoc ta adresowana jest do osób doznających przemocy domowej, borykających się z problemami rodzinnymi (rozwód, separacja, uregulowanie władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem, alimentacja, uzależnienie od substancji psychoaktywnych). Poradnictwo prawne świadczone jest przez specjalistów; w szczególnie uzasadnionych przypadkach liczyć można na przyznanie pomocy profesjonalnego pełnomocnika.  W ramach działalności Biura można skorzystać z pomocy mediatora. Mediacje stanowią doskonałą alternatywę w stosunku do postępowania sądowego, są szansą na rozwiązanie rodzinnych sporów.

 

Osoby doznające przemocy liczyć mogą także na wsparcie psychologiczne. Wszelkie konsultacje prowadzone są przez doświadczonych pracowników-  specjalistów w swoich dziedzinach.

 

 


Szybki kontakt


 56 659 13 99
(w godz. 7.30-15.30)

56 652 18 12 (w godz. 7.30-15.30)

 800 154 030 (w godz. 17.00-21.00)

niebieskalinia@kujawsko-pomorskie.pl

ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, Toruń  

więcej dowiesz się klikając na niniejszy link


Dyżury prawne
  • Inowrocław- 5 października
  • Chełmno - 6 pażdziernika
  • Brodnica - 13 października
  • Grudziądz - 20 października
  • Bydgoszcz-26 października
  • Włocławek-27 października

więcej dowiesz się klikając na niniejszy linkdodano: 2013-12-09

7 grudnia 2013 r. w ośrodka DAGLEZJA w Przysieku k/Torunia odbyło się szkolenie pt. „Praca z rodziną dotkniętą przemocą”. W szkoleniu uczestniczyło 55 osób. W większości byli to w społeczni kuratorzy sądowi, którzy przez dwa dni pogłębiali wiedzę niezbędną do zrozumienia i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Zapraszamy do zapoznania się z relacją ze szkolenia!

dodano: 2013-11-28

Ruszyła międzynarodowa kampania przeciwdziałania przemocy wobec kobiet „Biała wstążka”. Toruń również przyłączył się to tej akcji. Na najbliższe dni zaplanowano szeroką akcję informacyjną w mediach, a także na ulicach, w autobusach i tramwajach oraz programy edukacyjno- profilaktyczne dla młodzieży. Finał akcji 5 grudnia, kiedy to zaplanowano Masz Białej Wstążki.  

dodano: 2013-11-26

W Toruniu, 14 listopada 2013 r. zakończyło się kolejne Toruńskie Sympozjum poświęcone Alternatywnym Ruchom Religijnym. Tym razem koncentrowało się ono wokół ruchów religijnych i parareligijnych, które wywodzą się z religii i duchowości Dalekiego Wschodu, a które są obecne w naszym kręgu kulturowym i cywilizacyjnym. Głównymi organizatorami sympozjum byli: Wydział Teologiczny UMK w Toruniu i Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

dodano: 2013-11-12


Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu organizuje kolejne szkolenie dla służb działających na terenie naszego województwa w zakresie zapobiegania zjawisku przemocy w rodzinie i udzielania pomocy ofiarom przemocy. Tym razem zapraszamy kuratorów sądowych (zarówno zawodowych, jak i społecznych) na szkolenie p.t.: Praca z rodziną dotkniętą przemocą.  

dodano: 2013-11-08

 

Urząd Marszałkowski wspólnie z  UMK realizuje zadanie „Monitorowanie zjawiska oraz przeciwdziałanie niekorzystnym wpływom alternatywnych ruchów religijnych i parareligijnych na życie mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego”.  Jednym z działań w ramach tego projektu są Toruńskie Sympozja poświęcone Alternatywnym Ruchom Religijnym. Tegoroczna, piata już edycja tego wydarzenia poświęcona jest relacji między duchowością wschodu a duchowością chrześcijańską. 

Copyright © 2021 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń