A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

Gdzie szukać pomocy


Informacje o Biurze

Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy jest następcą prawnym Biura Rzecznika Praw Ofiar. Niebieska Linia jest tylko jednym z  wielu działań realizowanych przez Biuro. Więcej informacji na temat działalności Biura znajduje się w zakładkach "Działalność Biura"oraz "Aktualności"

Do zadań Biura należy między innymi świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej. Pomoc ta adresowana jest do osób doznających przemocy domowej, borykających się z problemami rodzinnymi (rozwód, separacja, uregulowanie władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem, alimentacja, uzależnienie od substancji psychoaktywnych). Poradnictwo prawne świadczone jest przez specjalistów; w szczególnie uzasadnionych przypadkach liczyć można na przyznanie pomocy profesjonalnego pełnomocnika.  W ramach działalności Biura można skorzystać z pomocy mediatora. Mediacje stanowią doskonałą alternatywę w stosunku do postępowania sądowego, są szansą na rozwiązanie rodzinnych sporów.

 

Osoby doznające przemocy liczyć mogą także na wsparcie psychologiczne. Wszelkie konsultacje prowadzone są przez doświadczonych pracowników-  specjalistów w swoich dziedzinach.

 

 


Szybki kontakt


 56 659 13 99
(w godz. 7.30-15.30)

56 652 18 12 (w godz. 7.30-15.30)

 800 154 030 (w godz. 17.00-21.00)

niebieskalinia@kujawsko-pomorskie.pl

ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, Toruń
  

więcej dowiesz się klikając na niniejszy link


Dyżury prawne
  • Inowrocław - 3 września
  • Chełmno - 4 września
  • Brodnica - 11 września
  • Bydgoszcz - 17 września
  • Grudziądz - 18 września
  • Włocławek - 25 września

więcej dowiesz się klikając na niniejszy linkdodano: 2017-12-22

W dniach 11-20 grudnia 2017 r., na antenie Radia PiK, prowadzona była kampania przeciw przemocy w rodzinie. W prezentowanych spotach, szczególną uwagę poświęcono zaniedbaniu wobec osób niesamodzielnych (starszych, niepełnosprawnych) oraz przemocy ekonomicznej.

 

dodano: 2017-12-13

 

Jednym z przedsięwzięć kończących piąty rok realizacji Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 było zorganizowanie i przeprowadzenie spotkań superwizyjnych dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

dodano: 2017-12-13

Podobnie jak w poprzednich latach, samorząd województwa kujawsko-pomorskiego włączył się w międzynarodową kampanię społeczną Biała Wstążka. Kampania ta to wiele różnorodnych inicjatyw podejmowanych przez wszelkie podmioty, zarówno instytucje publiczne, jak i organizacje pozarządowe mające na celu zwrócenie uwagi na przemoc wobec kobiet, a przede wszystkim zainspirowanie mężczyzn do sprzeciwu wobec tego zjawiska.

dodano: 2017-11-21

PCPR w Grudziądzu zorganizowało w dniu 27 października 2017 r. konferencję pt. „Razem przeciw przemocy” adresowaną do szerokiego grona osób stykających się w swojej pracy zawodowej z osobami dotkniętymi przemocą domową. Poruszane na konferencji zagadnienia to: próba analizy skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie powiatu grudziądzkiego, prezentacja różnych form pomocy ofiarom przemocy świadczonej przez różne instytucje i organizacje.

dodano: 2017-11-20

Tym razem członkowie gminnych zespołów interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie spotkali się w Brodnicy. W tym położonym w północno-wschodniej części województwa mieście, przez trzy dni (25-27.X.2017 r.) szkolili się przedstawiciele 12 zespołów interdyscyplinarnych z gmin.

Copyright © 2019 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń