A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

Gdzie szukać pomocy


Informacje o Biurze

Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy jest następcą prawnym Biura Rzecznika Praw Ofiar. Niebieska Linia jest tylko jednym z  wielu działań realizowanych przez Biuro. Więcej informacji na temat działalności Biura znajduje się w zakładkach "Działalność Biura"oraz "Aktualności"

Do zadań Biura należy między innymi świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej. Pomoc ta adresowana jest do osób doznających przemocy domowej, borykających się z problemami rodzinnymi (rozwód, separacja, uregulowanie władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem, alimentacja, uzależnienie od substancji psychoaktywnych). Poradnictwo prawne świadczone jest przez specjalistów; w szczególnie uzasadnionych przypadkach liczyć można na przyznanie pomocy profesjonalnego pełnomocnika.  W ramach działalności Biura można skorzystać z pomocy mediatora. Mediacje stanowią doskonałą alternatywę w stosunku do postępowania sądowego, są szansą na rozwiązanie rodzinnych sporów.

 

Osoby doznające przemocy liczyć mogą także na wsparcie psychologiczne. Wszelkie konsultacje prowadzone są przez doświadczonych pracowników-  specjalistów w swoich dziedzinach.

 

 


Szybki kontakt


 56 659 13 99
(w godz. 7.30-15.30)

56 652 18 12 (w godz. 7.30-15.30)

 800 154 030 (w godz. 17.00-21.00)

niebieskalinia@kujawsko-pomorskie.pl

ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, Toruń
  

więcej dowiesz się klikając na niniejszy link


Dyżury prawne
  • Chełmno - 7 stycznia
  • Inowrocław - 12 stycznia
  • Brodnica - 13 stycznia
  • Grudziądz - 20 stycznia
  • Bydgoszcz - 26 stycznia
  • Włocławek - 27 stycznia

więcej dowiesz się klikając na niniejszy linkdodano: 2019-04-01

 

Tegoroczne zajęcia szkoleniowe dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy  w rodzinie rozpoczęły się 6 marca. Pierwszymi uczestnikami szkoleń byli funkcjonariusze Policji rozpoczynający swoja służbę w różnych jednostkach kujawsko-pomorskiej Policji.

dodano: 2019-03-24

 

W środę 20.03.2019 r. wyemitowany został kolejny odcinek programu „Czas na interwencje”. Odcinek poświęcony był problemowi przemocy w rodzinie, w szczególności roli świadków. Zapraszamy do obejrzenia programu. 

dodano: 2019-03-24

15 marca, po trwającym cały tydzień szkoleniu (11-15.03.2019 r.) i zdaniu pozytywnie testu kończącego zajęcia, kolejnych 6 par trenerskich uzyskało uprawnienia do realizacji w naszym województwie ww. programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

dodano: 2019-02-23

Czy obecny system instytucjonalny pomocy jest wystarczający do opanowania tego zjawiska? Jak pomóc osobom doświadczającym przemocy oraz gdzie takie osoby muszą się zgłosić, aby uzyskać pomoc i wsparcie? Na takie i inne pytania szukano odpowiedzi w czasie debaty mieszkańców Torunia ze specjalistami pracującymi w instytucjach pomocowych i działających na rzecz ograniczania zjawiska przemocy w rodzinie: Policji, MOPR w Toruniu, kancelarii prawnej, organizacji pozarządowej oraz Urzędu Marszałkowskiego. Debatę zorganizowała nieformalna grupa Toruńskie Dziewuchy.

dodano: 2019-02-08

Informujemy, że na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy nabór słuchaczy na studia podyplomowe z przeciwdziałania przemocy w rodzinie został przedłużony do    28 lutego. 

 

Przypominamy, że ukończenie studiów przygotuje absolwentów do ubiegania się o certyfikat specjalisty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Copyright © 2021 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń