Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia - logo

Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia

Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

W godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego

56 659 13 99 56 621 25 20

17:00 - 21:00800 154 030

Najważniejsze akty prawne

Ignorantia iuris nocet. Ta stara rzymska paremia znaczy: nieznajomość prawa szkodzi. Jakie znaczenie ma ona w praktyce? Zgodnie z nią, nie można zasłaniać się nieznajomością prawa. Ten, kto narusza obowiązujący porządek prawny, nawet jeżeli działa nieświadomie, ponosi konsekwencje swoich czynów. Nieznajomość treści norm prawnych lub niewiedza o ich istnieniu nie stanowi okoliczności łagodzącej. Jak więc uniknąć przykrych konsekwencji swojej niewiedzy?

Dla wielu z nas prawo jest zawiłe i niezrozumiałe. Często nie wiemy gdzie szukać interesujących nas przepisów. Dodatkową trudność stanowi fakt, że akty prawne bywają co pewien czas nowelizowane.

 
Poniżej znajdziecie Państwo najważniejsze (z uwagi na problematykę, jaką zajmuje się Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy) akty prawne.

 

Ustawy:

Rozporządzenia:

Uchwały:

Uwaga: stan prawny na dzień 1.04.2021 r.

 

Zapraszamy do korzystania z Intenetowego Systemu Aktów Prawnych, który pozwoli na szybkie odnalezienie aktu prawnego oraz zweryfikowanie jego aktualności.