Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia - logo

Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia

Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom

W godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego

503 101 201 56 621 25 20

17:00 - 21:00800 154 030

Najważniejsze akty prawne

zdjęcie przedstawiające rzeźbę Temidy z opaską na oczach, trzymającą wagę sądowąIgnorantia iuris nocet. Ta stara rzymska paremia znaczy: nieznajomość prawa szkodzi. Jakie znaczenie ma ona w praktyce? Zgodnie z nią, nie można zasłaniać się nieznajomością prawa. Ten, kto narusza obowiązujący porządek prawny, nawet jeżeli działa nieświadomie, ponosi konsekwencje swoich czynów. Nieznajomość treści norm prawnych lub niewiedza o ich istnieniu nie stanowi okoliczności łagodzącej. Jak więc uniknąć przykrych konsekwencji swojej niewiedzy?

Dla wielu z nas prawo jest zawiłe i niezrozumiałe. Często nie wiemy gdzie szukać interesujących nas przepisów. Dodatkową trudność stanowi fakt, że akty prawne bywają co pewien czas nowelizowane.

 
Poniżej znajdziecie Państwo najważniejsze (z uwagi na problematykę, jaką zajmuje się Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom) akty prawne.

 

Ustawy:

Rozporządzenia:

Uchwały:

 

 

Zapraszamy do korzystania z Intenetowego Systemu Aktów Prawnych, który pozwoli na szybkie odnalezienie aktu prawnego oraz zweryfikowanie jego aktualności.