A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

Gdzie szukać pomocy


Internetowa poradnia prawna

 

Zgłoś problem drogą e-mailową                 

 

Problemy prawne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pomocy ofiarom

przestępstw oraz handlu ludźmi proszę kierować na adres e-mail:

niebieskalinia@kujawsko-pomorskie.pl


Każda osoba wysyłająca zapytanie na wyżej wspomniany adres e-mail wyraża zgodę

na dysponowanie swoimi danymi osobowymi w trakcie załatwiania sprawy przez

Biuro ds. Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy. 

Copyright © 2021 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń