A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

Kampania "Biała Wstążka"

 

 

Kampania "Biała Wstążka"  zrodziła się w Kanadzie w 1999 r.  Ma na celu walkę z przemocą wobec kobiet oraz wspieranie działań na rzecz jej przeciwdziałania. Jest też protestem przeciwko dyskryminacji wynikających z uwarunkowań historycznych, środowiskowych i społecznych.

Hasło tegorocznej edycji brzmi: „Prawdziwi Mężczyźni… gdzie Oni są..?”. Główna akcja zaplanowana na 5 grudnia będzie odbywała się na ulicach miasta, na terenie Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Miasta, w placówkach handlowych, oświatowych i na dworcu autobusowym. Młodzież szkolna będzie zachęcała mężczyzn do przyjęcia i noszenia białej wstążki manifestując w ten sposób sprzeciw wobec przemocy. Finałem akcji będzie przemarsz ulicą Szeroką w Toruniu (o godz. 14.00) oraz odczytanie praw człowieka w kontekście ochrony godności kobiety przy pomniku Mikołaja Kopernika (godz. 14.30). Scenariusz wydarzenia obejmuje ponadto: odczytanie katalogu praw przez uczniów w szkołach; rozdawanie ulotek i przypinanie białych wstążek mężczyznom oraz wręczanie białych róż kobietom na terenie miasta i w centrach handlowych (godz. 12.30-14.00).

Grudniową akcję poprzedzi szeroko zakrojona kampania informacyjna, która obejmie: spoty radiowe na temat praw człowieka, wywiady telewizyjne oraz plakaty w autobusach MZK (w każdym dniu 8 plakatów na liniach autobusowych 15, 22, 27, 35).

 

 

Copyright © 2021 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń