A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

Koalicja na rzecz przeciwdziałania przemocy

 

Od tego roku już 114 gmin naszego województwa wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego realizuje i współfinansuje zadanie o nazwie  „Kujawsko – Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w  Rodzinie”.

Gminy, które w bieżącym roku zawarły porozumienia z samorządem województwa to: Bobrowniki, Brześć Kujawski, Dobrcz, Jabłonowo Pomorskie, Jeziora Wielkie, Kijewo Królewskie, Lubicz, Osielsko, Rogóźno, Sadki, Skępe, Skrwilno, Stolno, Śliwice oraz Świecie. Kwota uzyskana z porozumień z gminami stanowi zaledwie 30% środków jakie samorząd województwa corocznie przeznacza na pomoc ofiarom przemocy w rodzinie oraz 20% środków jakie zgodnie z Wojewódzkim programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 przeznacza na przeciwdziałanie przemocy domowej tj. m.in. na oddziaływanie korekcyjno-edukacyjne na sprawców, profilaktykę społeczną, zwłaszcza młodego pokolenia czy szkolenie kadr zajmujących się zwalczaniem zjawiska przemocy.

Wszystkie gminy, które uczestniczą w koalicji na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie kujawsko-pomorskim obrazuje mapka województwa kujawsko-pomorskiego z uwzględnieniem porozumień.

 Więcej informacji na temat porozumień z gminami znajduje się w zakładce Porozumienia Kujawsko-Pomorskiej NL

Copyright © 2021 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń