A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

Kolejne spotkanie z Policjantami. Chełmno

 

Kolejne spotkanie z Policjantami

 

Dzięki życzliwości władz miasta Chełmna, w sali konferencyjnej w budynku Urzędu Miasta, 10 marca 2016 r. odbyło się kolejne ze szkoleń pt. „Rola funkcjonariuszy Policji w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w środowisku lokalnym”.

 

Spotkanie zgromadziło prawie trzydziestu funkcjonariuszy z powiatu chełmińskiego, wśród których najliczniej reprezentowani byli dzielnicowi i funkcjonariusze z Ogniw Patrolowo-Interwencyjnych. Pozostali uczestnicy szkolenia reprezentowali Wydział Kryminalny, Zespół Dyżurnych oraz zespół Ruchu Drogowego.

 

W Chełmnie podobnie jak w Toruniu, zajęcia, w tym liczne ćwiczenia i analizy przypadków prowadziły panie: Katarzyna Łęgowska – psycholog i Agnieszka Regel-Brajsa – prawnik.

 

Dzięki temu, że funkcjonariusze mieli bardzo różne doświadczenia kontaktu ze zjawiskiem przemocy w rodzinie, możliwa była wymiana i weryfikacja poglądów, różnych strategii działania, ocen i stereotypów związanych ze zjawiskiem przemocy domowej oraz konfrontacja swoich postaw wobec  ofiar i sprawców przemocy.

 

Najbliższe szkolenie odbędzie się w Inowrocławiu (kwiecień 2016), a kolejne w Grudziądzu, Radziejowie i Mogilnie.

 

Relacja ze szkolenia w Toruniu dostępna jest tutaj. 

 

 

Sylwetki prowadzących

Agnieszka Regel-Brajsa:

 

 • absolwentka Wydziału Prawa i  Administracji UMK w Toruniu;
 • radca prawny wpisany na listę w  Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu, rzecznik prasowy tej Izby oraz  koordynator ds. edukacji prawnej, mediator;
 • prezes Fundacji Rozwoju SYNERGIA (monitoring i realizacja projektów, przede wszystkim szkoleniowych z zakresu edukacji prawnej);
 • koordynuje i realizuje edukacyjny program pilotażowy (w oparciu o porozumienie pomiędzy Okręgową Izbą Radców Prawnych a Kujawsko-Pomorskim Kuratorem Oświaty) zajęcia z  zakresu edukacji prawnej w 25 szkołach w Toruniu oraz 15 w regionie;
 • specjalizuje się w pomocy prawnej osobom doświadczającym przemocy, pracując między innymi w gminnych ośrodkach pomocy rodzinie, wspierając grupy robocze na szczeblu gminnym oraz udzielając konsultacji w ramach Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii, w tym w ramach dyżurów zamiejscowych we Włocławku i Chełmnie oraz prowadząc mediacje rodzinne;
 •  jest współautorką programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie „ Bez Przemocy”.
   

Katarzyna Łęgowska:

 • absolwentka UAM w Poznaniu na Wydziale Psychologii oraz studiów magisterskich (resocjalizacja) na Wydziale Pedagogicznym Akademii Bydgoskiej (obecnie UKW w Bydgoszczy);
 • certyfikowany specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie; superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie;
 • ukończyła wiele szkoleń w obszarze terapii uzależnień (Studium Pomocy Psychologicznej, Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie);
 • pracuje w nurcie behawioralno – poznawczym, jest konsultantem (pomoc psychologiczna i terapeutyczna) Kujawsko- Pomorskiej Niebieskiej Linii, pracuje również w Poradni Psychiatrycznej i Leczenia Uzależnień, ma doświadczenia z pracy w Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespole Interdyscyplinarnym w Wąbrzeźnie;
 • jest współautorką programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie „ Bez Przemocy”;
 • prowadzi superwizję dla osób działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 
 

Copyright © 2021 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń