A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

Kończymy rok 2020 szkoleniem „Kompetentny zespół”

Pomimo trudności wnikających z sytuacji epidemicznej odbyło się coroczne szkolenia dla członków gminnych zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych.

Wymuszona ograniczeniami zdalna forma szkolenia, poza pewnymi utrudnieniami (inne niż zwykle bardziej „rozciągnięte” w czasie zajęcia), umożliwiła przeznaczenie większej liczby godzin szkoleniowych na zagadnienia prawne, co w świetle znowelizowanych przepisów, było niewątpliwie dużym walorem szkolenia.

Szkolenie realizowane było w trzech grupach, żeby dać możliwość uczestniczenia w zajęciach większej liczbie osób. W szkoleniu wzięło udział 52 członków gminnych zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych z całego województwa. Pierwsza grupa rozpoczęła szkolenie jeszcze w październiku (28.10.2020 r.), a całe szkolenie zakończyło się 25.11.2020 r.

Oprócz zajęć obowiązkowych (każda grupa miała 31 godzin dydaktycznych, w tym aż 13 godzin poświęconych było zagadnieniom prawnym), już po zakończeniu szkolenia – osobom chętnym umożliwiono odbycie konsultacji indywidualnych w czasie dodatkowych 5 godzin dydaktycznych (w dniu 26.11.2020 r.).

Szkolenie realizował zespół w składzie:

  • p. Beata Kita, psycholog, terapeuta systemowej terapii rodzin, certyfikowany superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kierownik zespołu trenerskiego,
  • p. Ewa Bachanek-Znamierowska, mgr politologii i nauk społecznych, certyfikowany specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, certyfikowany superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  • p. Katrzyna Fenik-Gaberle, pedagog, psychoterapeuta, certyfikowany superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  • p. Katarzyna Hałuszczak, mgr profilaktyki społecznej i resocjalizacji, certyfikowany specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  • p. Lidia Makarska, radca prawny, konsultant Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii,
  • p. Adam Grochoła, prokurator, członek zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy.

Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem i uzyskało w ankietach ewaluacyjnych bardzo wysokie oceny uczestników.

 

Copyright © 2021 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń