A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

Gdzie szukać pomocy


Konsultacje projektu Wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy

                                                                                                      

     Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego 12 grudnia 2012 r. powołał Uchwałą Nr 50/1602/12 zespół autorski celem opracowania Wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020. Zakłada on realizację kompleksowych, interdyscyplinarnych działań mających na celu przeciwdziałanie i ograniczanie zjawiska przemocy w rodzinie w województwie kujawsko-pomorskim.

    Przedstawiamy państwu projekt Wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020. Na opinie czekamy do 16 maja br. Celem naszych konsultacji jest pozyskanie informacji służących poprawie jakości projektu. Jesteśmy przekonani, iż Państwa uwagi będą miały istotne znaczenie dla poprawności merytorycznej i formalnej Programu. 
 

Zachęcamy do konsultacji
 
 

Do pobrania

 

Copyright © 2021 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń