A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

Nadzór nad systemem przeciwdziałania przemocy

 

Samodzielny Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Wojewódzki Koordynator Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Beata Sulima

ul. Konarskiego 3, budynek C

 tel. 52 349-7684, pokój 139, I piętro

 e-mail: bsulima@bydgoszcz.uw.gov.pl

 
 

Czym się zajmuje Zespół?

Zespół zajmuje się monitorowaniem zjawiska przemocy w rodzinie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego poprzez analizę liczby procedur "Niebieskie Karty", wszczynanych w rodzinach gdzie istnieje podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie wobec jej członków. Nadzorujemy i kontrolujemy gminy, powiaty i samorząd województwa w zakresie realizacji zadań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Rozpatrujemy skargi na działalność Zespołów Interdyscyplinarnych.

 

Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Rejestr Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa prowadzony przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego

Copyright © 2021 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń