Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia - logo

Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia

Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom

W godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego

503 101 201 56 621 25 20

17:00 - 21:00800 154 030

2020-11-25

Biała Wstążka 2020

grafika przedstawiająca białą wstążkę na niebieskim tleMija już 21 lat od ogłoszenia przez ONZ dnia 25 listopada - Dniem Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet. Pomimo tylu lat i wielu kampanii poruszających ten temat, problem przemocy wobec kobiet jest ciągle aktualny, nie tylko na świecie, ale również w naszym kraju.

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, ponownie solidaryzuje się ze wszystkimi, którzy nie zgadzają się na stosowanie przemocy w jakiejkolwiek formie. Wyrazem tego stanowiska jest kampania informacyjna prowadzona w okresie międzynarodowego upamiętnienie tych wydarzeń pod nazwą Biała Wstążka. Na łamach regionalnych dzienników, w ich weekendowych wydaniach (20.11.2020 r. oraz 27.11.2020 r.), pojawiają się reklamy społeczne informujące o samej kampanii oraz o możliwości uzyskania pomocy, a przede wszystkim zachęcające do reagowania na przemoc.