A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – działania skoncentrowane na współpracy

 

Z inicjatywy Komendy Miejskiej Policji we Włocławku i przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz licznych samorządów gminnych powiatu włocławskiego, w dniu 3 czerwca 2016 r. odbyła się pierwsza powiatowa konferencja poświęcona zagadnieniom przemocy w rodzinie.

Zgodnie z tytułem konferencji - „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – działania skoncentrowane na współpracy”, wśród uczestników spotkania znaleźli się Policjanci (ok. 21% uczestników), pracownicy pomocy społecznej (39%), służby zdrowia (2%), oświaty (23%), służby kuratorskiej (8%), a także przedstawiciele Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, radni, przedstawiciele Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Maluch”. Łącznie w konferencji wzięło udział 140 osób nie licząc gości honorowych i prelegentów.

Nadzieją napawa tak duże zainteresowanie różnych środowisk współpracą i wymianą doświadczeń w trudnym obszarze, jakim jest zjawisko przemocy w rodzinie. Fakt, że prócz wstępnych wykładów, główną częścią spotkania były warsztaty (zaplanowano sześć warsztatów i każda z osób mogła wziąć udział w dwóch z nich), stworzył doskonałą okazję zintegrowania wiedzy teoretycznej, praktyki i standardów działania poszczególnych służb.

Posumowaniem konferencji był panel dyskusyjny z udziałem Doroty Żurawskiej – Przewodniczącej Wydziału Rodzinnego Sądu Rejonowego we Włocławku, Marka Kolinskiego – koordynatora procedury NK w KWP w Bydgoszczy do 2015 r., Piotra Grudzińskiego – Dyrektora MOPR we Włocławku, Agnieszki Regel – radcy prawnego i konsultantki Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii, Pawła Urbańskiego – Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego we Włocławku. Dyskusje moderował Zbigniew Piechocki – Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Chodecz.

 

 

Copyright © 2021 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń