A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - studia podyplomowe

 
 
 
Informujemy, że w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku ruszył nabór na studia podyplomowe na kierunku Przeciwdziłanie przemocy w rodzinie.
 
Interdyscyplinarne studia podyplomowe Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie skierowane są do absolwentów wyższych uczelni o kierunkach prawnych, resocjalizacyjnych, pedagogicznych, a także do pracowników szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości: sędziów, prokuratorów, policjantów, kuratorów sądowych. Grupą docelową są również osoby pracujące w ośrodkach interwencji kryzysowej, pracownicy socjalni, pracownicy domów pomocy i ośrodków wsparcia, pedagodzy i psychologowie szkolni oraz praktykujący powszechnie, pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych i poradni psychologiczno-pedagogicznych, członkowie komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i zespołów interdyscyplinarnych, lekarze rodzinni, pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, asystenci rodziny, opiekunowie domowi, asystenci osób niepełnosprawnych, policjanci, strażnicy miejscy, wolontariusze organizacji pomocowych i pozarządowych oraz kościołów i związków wyznaniowych działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 
Program studiów obejmuje 230 godzin dydaktycznych w tym 10 godzin praktyk. Studia trwają 2 semestry. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

Opłata za studia: 3000 zł,  (1500 zł/sem.)
 
Absolwenci interdyscyplinarnych studiów podyplomowych Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie zdobędą praktyczne umiejętności i kompetencje, pozwalające przystąpić do egzaminu certyfikującego konsultantów i specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na zasadach określonych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Copyright © 2021 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń