Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia - logo

Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia

Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom

W godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego

503 101 201 56 621 25 20

17:00 - 21:00800 154 030

2021-06-10

Kadry oświatowe na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

  • pierwsza strona ulotki informacyjnej, dotyczącej zagadnienia przemocy, której doświadczają młodzi ludzie

Dnia 8 czerwca 2021 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządu województwa z reprezentantami placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli. Z ponad dwudziestu takich placówek działających w naszym województwie, które zaproszono na spotkanie, środowisko reprezentowane było przez przedstawicieli pięciu największych instytucji, i to zarówno publicznych jak i niepublicznych.

Spotkanie otworzyła Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych – Pani Krystyna Żejmo-Wysocka, która zaprezentowała działania samorządu województwa adresowane do środowiska oświatowego zrealizowane w latach 2013-2020 w ramach Wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 oraz plan kontynuacji tych działań w perspektywie lat 2021-2026. Przedstawiciele placówek doskonalenia nauczycieli zaprezentowali swoją działalność oraz scharakteryzowali odbiorców, do których kierują swoja ofertę edukacyjną.

W trakcie spotkania poruszono głównie temat współpracy między Departamentem Spraw Społecznych a reprezentowanymi podmiotami w zakresie poszerzenia wiedzy i świadomości środowiska oświatowego na temat zjawiska przemocy w rodzinie oraz możliwych działań interwencyjnych i profilaktycznych w tym obszarze.

Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń, pomysłów i inspiracji, a przede wszystkim ustalenia konkretnych form współpracy i dalszych kontaktów roboczych.