A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

Relacja ze szkolenia dla kuratorów

 


 

Pomimo wietrznej i śnieżnej aury w sobotnie przedpołudnie 7 grudnia 2013 r. uczestnicy szkolenia pt. „Praca z rodziną dotkniętą przemocą” dotarli do malowniczo położonego ośrodka DAGLEZJA  w Przysieku k/Torunia.

W szkoleniu uczestniczyło 55 osób. W większości byli to w społeczni kuratorzy sądowi, którzy przez dwa dni pogłębiali wiedzę niezbędną do zrozumienia i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Poza podstawowymi informacjami o prawnych aspektach przeciwdziałania przemocy, kuratorzy mieli okazję rozszerzyć posiadane wiadomości na temat różnych przejawów przemocy, profili sprawców, konsekwencji doznawania przemocy, a przede wszystkim możliwości pomocy ofiarom przemocy. Prócz wiedzy teoretycznej, niezwykle cenne było konfrontowanie omawianych tematów z rzeczywistymi przykładami zarówno z pracy prowadzącej szkolenie – dr Małgorzat Kleckiej, jak i uczestników szkolenia, którzy w codziennej pracy stykają się z ofiarami i sprawcami przemocy.

Pomimo intensywnej pracy w trakcie szkolenia nie dało się wyczerpać wszystkich interesujących zagadnień i wiele tematów zostało tylko zasygnalizowanych. Stąd wśród uczestników pojawiły się postulaty zorganizowania kolejnych szkoleń i warsztatów.

Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty odbycia szkolenia.

 

Copyright © 2021 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń