A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

Relacja ze szkolenia dla pedagogów

 

Szkolenie pt. „Przemoc w rodzinie wobec dziecka – diagnoza i pomoc”

Departament Spraw Społecznych dostrzegając ogromną rolę pedagogów szkolnych w procesie zapobiegania przemocy, w dniach 10-12 grudnia br. zorganizował szkolenie dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie wobec dziecka.

Szkolenie skierowane do pedagogów szkolnych (przede wszystkim do nauczycieli szkół gimnazjalnych) odbyło się w głównej siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Wzięło w nim udział 34 nauczycieli i pedagogów z terenu całego województwa.

W pierwszym dniu szkolenia szczegółowo przedstawiono prawne aspekty przemocy w rodzinie względem dziecka, w tym rolę przedstawicieli służb i instytucji w rozpoznawaniu symptomów stosowania przemocy. W trakcie kolejnych dni przećwiczono z uczestnikami prawidłowe diagnozowanie sytuacji i potrzeb osób dotkniętych przemocą w rodzinie, a także  skuteczne organizowanie dla nich pomocy. Podczas aktywnej dyskusji przełamywano stereotypy, obalając jednocześnie tezę, iż wyłącznie dzieci są ofiarami przemocy rodzinnej. Szkolenie zakończyło wręczenie uczestnikom certyfikatów ukończenia szkolenia.

Copyright © 2021 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń