A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

Seminaria dla profesjonalistów


Szanowni Państwo!

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", wzorem lat ubiegłych, planuje w 2018 roku przeprowadzenie cyklu seminariów dla przedstawicieli służb, instytucji i organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Celem seminariów jest podnoszenie kompetencji profesjonalistów oraz inicjowanie i umożliwianie integracji wymiany doświadczeń pomiędzy specjalistami pracującymi w różnych częściach kraju.

Krótka forma, przystępna cena oraz wysoki poziom merytoryczny są od wielu lat doceniane przez uczestników naszych seminariów.

Jako pierwsze w tym roku odbędzie się spotkanie: Tworzenie indywidualnego planu pomocy w ramach procedury Niebieskie Karty.

Tematyka seminarium wynika bezpośrednio z doświadczeń pracy członków Stowarzyszenia "Niebieska Linia" w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych, a także z licznych rozmów prowadzonych z przedstawicielami służb i instytucji z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Celem seminarium będzie zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z rodziną objętą procedurą "Niebieskie Karty", w szczególności w aspekcie tworzenia indywidualnego planu pomocy.

Spotkanie poprowadzą: Małgorzata Kulka i Ewa Podgórska. Seminarium odbędzie się 23 marca 2018 r. w godzinach 10.00-16.00 w siedzibie Stowarzyszenia "Niebieska Linia" (ul. Jaktorowska 4, Warszawa - Wola).

Cena szkolenia to 200,00 zł od osoby (cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe dla uczestnika, barek kawowy). 

Na zgłoszenia czekamy do 9 marca 2018 r.

 Szczegółowe informacje o seminarium oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie Państwo w załaczeniu.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Paula Klemińska
Koordynatorka seminariów
p.kleminska@niebieskalinia.org
tel. 881 711 107

Uwaga! Realizator zastrzega sobie prawo do odwołania seminarium w przypadku nie zebrania się grupy. Minimalna liczba osób niezbędna do zorganizowania szkolenia to 10 osób.

 

Do pobrania:

Copyright © 2021 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń