Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia - logo

Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia

Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

W godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego

56 659 13 99 56 621 25 20

17:00 - 21:00800 154 030

Informacje o biurze

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu zajmuje się organizacją oraz współfinansowaniem zadania pod nazwą Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Osób Doznających Przemocy Domowej. Realizacją projektu, w którego finansowaniu bierze również udział 130 gmin województwa kujawsko-pomorskiego, zajmuje się Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy.

Więcej informacji na temat działalności Biura znajduje się w zakładce “O nas” oraz w aktualnościach.

Do zadań konsultantów Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii należy świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej oraz psychologicznej. Pomoc ta adresowana jest do osób doznających przemocy domowej oraz borykających się z problemami rodzinnymi, takimi jak rozwód, separacja, uregulowanie władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem, alimentacja, uzależnienie od substancji psychoaktywnych.

Poradnictwo świadczone jest przez specjalistów w swoich dziedzinach.

W ramach działalności Biura, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, można liczyć na przyznanie pomocy profesjonalnego pełnomocnika, a także jest możliwość skorzystania z usług mediatora.

Aktualności

 • Cykl szkoleń pn. „Procedura odebrania dziecka” rozpoczęty

  28.04.2022

  Cykl szkoleń pn. „Procedura odebrania dziecka” rozpoczęty

  Departament Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu rozpoczął cykl trzech jednodniowych szkoleń dla pracowników pomocy społecznej pn. „Procedura odebrania dziecka”.

 • Pomagajmy interdyscyplinarnie

  28.03.2022

  Pomagajmy interdyscyplinarnie

  W ostatnich dniach (17 oraz 24 marca 2022 r.) zostały przeprowadzone zajęcia seminaryjne dla studentów V i VI roku Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Toruńskiej, pt. „Rodzina wolna od przemocy”.

 • Kontynuacja spotkań z Kołami Gospodyń Wiejskich w regionie

  18.03.2022

  Kontynuacja spotkań z Kołami Gospodyń Wiejskich w regionie

  W dniu 14 marca 2022 r. w Nieżywięciu odbyło się pierwsze, z planowanego cyklu, spotkanie przedstawicieli Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia z liderami subregionu toruńskiego. W nieżywięckim Domu Kultury, na zaproszenie miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich, Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej pan Jacek Habant zaprezentował działania samorządu województwa kujawsko-pomorskiego na rzecz rodziny. Zainaugurował tym samym tegoroczny cykl podobnych wydarzeń w naszym województwie.

 • Materiały dydaktyczne

  23.02.2022

  Materiały dydaktyczne

  Serwis informacyjny http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/ został gruntownie zmodernizowany. Utworzyliśmy domenę „DLA PROFESJONALISTÓW’, dedykowaną wszystkim osobom, które pracują w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej, w różnych instytucjach, organizacjach zaangażowanych w ten proces.

 • Rodzina jest najważniejsza - spotkanie z przedstawicielami organizacji rolniczych

  08.02.2022

  Rodzina jest najważniejsza - spotkanie z przedstawicielami organizacji rolniczych

  W dniu 3 lutego 2022 r. na zaproszenie Zarządu Regionalnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Toruniu, przedstawiciele Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia zaprezentowali działania samorządu województwa kujawsko-pomorskiego na rzecz rodziny i jej najbliższego otoczenia.

 • Granty – zapraszamy do składania ofert

  30.12.2021

  Granty – zapraszamy do składania ofert

  Po dwuletniej przerwie, ponownie został ogłoszony otwarty konkurs ofert pn. "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie" (konkurs nr 18/2022).

 • Koła Gospodyń Wiejskich na rzecz rodzin w regionie

  07.12.2021

  Koła Gospodyń Wiejskich na rzecz rodzin w regionie

  30 listopada 2021 roku w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu odbyło się spotkanie z Przewodniczącymi Regionalnej i Wojewódzkiej Rady Gospodyń Wiejskich w regionie. 

 • Biała Wstążka

  26.11.2021

  Biała Wstążka

  Przełom listopada i grudnia, to tradycyjnie czas, gdy wiele instytucji i organizacji zaangażowanych w  przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie, ogniskuje swoją uwagę na zapobieganiu przemocy wobec kobiet. Szczególnym wyrazem tych działań jest kampania „Biała Wstążka” rozpoczynająca się 25 listopada w  Międzynarodowym Dniu Walki z Przemocą Wobec Kobiet i trwająca do 10 grudnia Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka. 

 • "Profesjonaliści” na zakończenie sezonu szkoleniowego

  10.11.2021

  "Profesjonaliści” na zakończenie sezonu szkoleniowego

  Kolejny rok szkoleń za nami. Pomimo wciąż niepewnej sytuacji epidemicznej i rosnącej liczbie zakażeń udało się w roku 2021 r. zrealizować plany szkoleniowe. Co więcej, szkolenia odbyły się w formule stacjonarnej lub hybrydowej. Ostatnie zrealizowane szkolenie było dedykowane członkom gminnych zespołów interdyscyplinarnych ds. przemocy w rodzinie i grupom roboczym. 

 • Zapobiegamy wypaleniu zawodowemu

  10.11.2021

  Zapobiegamy wypaleniu zawodowemu

  Realizując działania zaplanowane w Wojewódzkim programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2026 oraz w Kujawsko-Pomorskim Programie Wspierania Rodzin na lata 2014-2022 „Rodzina jest najważniejsza”, Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przeprowadził warsztaty profilaktyczne zapobiegające wypaleniu zawodowemu dla osób pracujących z rodzinami w kryzysie, w tym z rodzinami dotkniętymi przemocą domową.

 • XIII Toruńskie Sympozjum poświęcone Religiom i Alternatywnym Ruchom Religijnym

  10.11.2021

  XIII Toruńskie Sympozjum poświęcone Religiom i Alternatywnym Ruchom Religijnym

  Nowa Duchowość jako wyzwanie dla tradycyjnych tożsamości religijnych i kulturowych w Polsce – tak brzmi temat XIII Toruńskiego Sympozjum poświęconego Religiom i Alternatywnym Ruchom Religijnym. Spotkanie, współorganizowane przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, odbędzie się w trybie stacjonarnym. Dodatkowo planowana jest transmisja on-line.

 • Praca z osobami stosującymi przemoc – istotny element przeciwdziałania przemocy w rodzinie

  29.10.2021

  Praca z osobami stosującymi przemoc – istotny element przeciwdziałania przemocy w rodzinie

  Zmiana postaw i postępowania jednej osoby stosującej przemoc wobec bliskich, to często rozwiązanie problemu przemocy domowej dla kilku osób. Ta myśl od wielu lat przyświeca działaniom samorządu województwa kujawsko-pomorskiego, który konsekwentnie realizuje różne dziania na rzecz tej idei. 

zobacz archiwum wiadomości

Dyżury prawne

 • Chełmno

  4 maja

 • Inowrocław

  10 maja

 • Brodnica

  11 maja

 • Grudziądz

  18 maja

 • Bydgoszcz

  24 maja

 • Włocławek

  25 maja

dowiedz się więcej

Urząd marszałkowski
Instytut psychologii
Niebieska linia
Fundacja
Procent