A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

Szkoła miejscem bez agresji i przemocy – czy to możliwe?

 

Zagadnieniom przemocy rówieśniczej (bullying) i profilaktyki w tym obszarze poświęcone było szkolenie zorganizowane przez Departament Spraw Społecznych i Zdrowia pt. „Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole”, które odbyło się 26 września 2016 r. w  Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.

Uczestnicy szkolenia, przede wszystkim nauczyciele, pedagodzy i psychologowie szkolni, mogli bliżej przyjrzeć się zjawisku agresji, przemocy rówieśniczej i nowym pojawiającym się w szkole problemom, takim jak cyberprzemoc, a także skonfrontować swoje sytuacje szkolne z proponowanymi przez trenerów szkolenia rozwiązaniami.

Większość zajęć prowadzona była w dwóch grupach warsztatowych: jedna dla nauczycieli szkół podstawowych, druga – gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. To właśnie w czasie warsztatów uczestnicy mogli prześledzić, na przedstawionych przykładach, podejmowane działania interwencyjne, wskazać popełnione błędy, zaproponować własne rozwiązania, a przede wszystkim podzielić się dobrymi praktykami, czy też problemami z jednostek, w których pracują. 

Zajęcia w grupie dla szkół podstawowych prowadziła p. Anna  Borkowska, a w grupie dla szkół ponadpodstawowych –           p. Marta Witkowska. Obie trenerki, które wspólnie prowadziły, rozpoczynającą szkolenie cześć wykładową, na co dzień pracują w Wydziale Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji, są też autorkami licznych poradników i opracowań z zakresu profilaktyki przemocy i zachowań niepożądanych w szkole.

Copyright © 2021 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń