A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

Szkolenie dla Przewodniczących Zespołów Interdyscyplinarnych

 

 

 

Szkolenie dla Przewodniczących Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Szanowni Państwo,

Biuro ds. Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Przemocy pragnie poinformować, że Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu wraz z Kujawsko-Pomorskiem Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy organizują szkolenie dla Przewodniczących Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Szkolenie pozwoli na  realizację zapisów Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Warto zaznaczyć, iż jest ono całkowicie bezpłatne.

Przewidziane są trzy terminy szkoleń, które będą odbywać się w następującym porządku:

- 15 kwietnia 2013 r., Bydgoszcz, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, ul. Jagiellońska 3, sala nr 145- szkolenie dla uczestników z terenu byłego województwa bydgoskiego,

 - 22 kwietnia 2013 r., Włocławek, Urząd Miasta Włocławka, ul. Zielony Rynek 11/13, sala nr 5- szkolenie dla uczestników z terenu byłego województwa włocławskiego,

- 29 kwietnia 2013 r., Toruń, Urząd Marszałkowski w Toruniu, ul. Plac Teatralny 2, sala Patio, I piętro szkolenie dla uczestników z terenu byłego województwa toruńskiego.

 Szkolenie poprowadzi Pan Grzegorz Wrona- prawnik reprezentujący Ośrodek Informacji Prawnej w Warszawie, posiadający duże doświadczenie w pracy Zespołów Interdyscyplinarnych.


Podczas szkolenia jego uczestnicy zmierzą się z wieloma praktycznymi zagadnieniami, takimi jak:

  1. wgląd w dokumentację przez sprawcę lub osobę doznającą przemocy;
  2. zmiana miejsca zamieszkania sprawcy, osoby doznającej przemocy lub rodziny, której dotyczy procedura;
  3. sytuacja, gdy członkiem zespołu interdyscyplinarnego jest sprawca lub osoba doznająca przemocy;
  4. występowanie adwokata/radcy prawnego w imieniu sprawcy;
  5. umieszczenie sprawcy przemocy w zakładzie karnym/areszcie;
  6. sytuacja, gdy sprawca przemocy jest osoba poniżej 18 roku życia;
  7. odmowa współpracy przez osobę doznającą przemocy;
  8. odmowa współpracy z grupą roboczą przez sprawcę;
  9. niska frekwencja członków grup roboczych/ zespołu interdyscyplinarnego.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie załączonych poniżej formularzy oraz ich przesłanie na w terminie do 18 kwietnia 2013 r. (do wyboru):  

pocztą na adres Departament Spraw Społecznych Urząd Marszałkowski  w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej – Curie 73, 87-100 Toruń;

- mailem: d.piekarek@kujawsko-pomorskie.pl;

- faxem: 056 656 10 85.

 

Karty zgłoszeń:

 

 

Copyright © 2021 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń