A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

Terapeuta środowiskowy - kurs

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w kursie

 

Terapeuta środowiskowy, praca z dziećmi i młodzieżą

w okresie od 27.04.2018 r. do 27.09.2018 r.

(z przerwą wakacyjną lipiec-sierpień)

Zapisy na kurs przyjmowane są do 15 marca 2018 r.

 

 

Program kursu:

 

1.      Kompetencje terapeuty środowiskowego w pracy z dziećmi i młodzieżą.

2.     Psychiatria dziecięca i młodzieżowa. Zdrowie psychiczne i jego mechanizmy.

3.     Rozpoznawanie potrzeb i możliwości pacjenta/podopiecznego. Wywiad środowiskowy.

4.    Działania terapeutyczne oraz plan wparcia.

5.     Realizowanie indywidualnego wsparcia środowiskowego wobec pacjenta/podopiecznego.

6.    Organizowanie działań terapeutycznych w środowisku społecznym pacjenta/podopiecznego.

7.     Stres i reakcja na stres dzieci i młodzieży.

8.    Współpraca z zespołem terapeutycznym oraz placówkami ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

9.    Terapia rodzinna.

10.  Dokumentacja terapeutyczna.

 

Szczegóły: http://spe.edu.pl/terapeuta-srodowiskowy-praca-dziecmi-mlodzieza/

 

Studium Prawa Europejskiego

Copyright © 2021 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń