A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

Wspólnie działamy na rzecz eliminacji przemocy w rodzinie

 

Pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Piotra Całbeckiego odbyła się we Włocławku III Powiatowa Konferencja poświęcona problemowi przemocy w rodzinie.

Tegoroczne spotkanie, które odbyło się 5 czerwca 2018 r., poświęcone było tematowi „Przeciwdziałanie przemocy – przemoc i jej implikacje”. Wykłady inaugurujące konferencję poświęcone były przemocy wobec dzieci, szczególnie przemocy seksualnej („Co? Jak? Kiedy? Obowiązki służbowe w sytuacji przemocy wobec dziecka” - kom. Monika Herman, Wojewódzki Koordynator procedury Niebieska Karta, Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy) oraz narzędzi prawnych pomocnych w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie („Przeciwdziałanie przemocy z wykorzystaniem elementów prawnych” - Teresa Wende, Prokurator Rejonowy we Włocławku).

Zasadniczą część spotkania stanowiły zajęcia warsztatowe – uczestnicy konferencji mogli wziąć udział w dwóch spośród sześciu, wymienionych niżej, warsztatów tematycznych:

-        Bezobjawowe akty przemocy? Przemoc psychiczna i ekonomiczna

-        Mój wiecznie niezadowolony rozmówca – potrzeby dorosłych dzieci alkoholików

-        Słyszę czy słucham. Techniki komunikowania się z partnerem

-        Mity i stereotypy wobec przemocy jako mechanizmy obronne

-        Dorosły – dziecko. Rozpoznawanie krzywd seksualnych

-        Charakterystyka dysfunkcjonalnego systemu rodzinnego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, ich ról i potrzeb.

 

Podobnie, jak w latach ubiegłych, inicjatorem przedsięwzięcia była Komenda Miejska Policji we Włocławku, a jednym ze współorganizatorów – województwo kujawsko-pomorskie. Pozostałe podmioty zaangażowane w organizację i finansowanie spotkania to: Miasto Włocławek, MOPR Włocławek, PCPR we Włocławku, Fundacja „Samotna Mama”, Pałac Bursztynowy, Uzdrowisko Wieniec Zdrój Sp. z o.o. oraz samorządy gmin z powiatu włocławskiego. Tegoroczne spotkanie zgromadziło ok. 150 osób (uczestników, gości i organizatorów), w tym 29 policjantów, 69 pracowników socjalnych i asystentów rodziny oraz 37 przedstawicieli oświaty.

 

Informacje o konferencji można również przeczytać na stronie KMP we Włocławku (http://www.wloclawek.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl/kb4/informacje/wiadomosci/87004,III-Powiatowa-Konferencja-dotyczaca-przeciwdzialania-przemocy.html),  a relacje z poprzednich lat na stronach:

http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/profesjonalisci-przeciw-przemocy-w-rodzinie,233,l1.html

http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie-----dzialania-skoncentrowane-na-wspolpracy,197,l1.html

Copyright © 2021 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń