A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

X Toruńskim Sympozjum poświęcone Religiom i Alternatywnym Ruchom Religijnym

Jubileuszowa, dziesiąta edycja seminarium organizowanego wspólnie przez Wydział Teologiczny UMK oraz Województwo Kujawsko-Pomorskie odbyła się 15 listopada 2018 r. w toruńskim Centrum Dialogu.

 

Tematem tegorocznego naukowego namysłu było zagadnienie związane z powstawaniem, rozwojem, szansami i zagrożeniami wynikającymi dla społeczeństwa i Kościoła katolickiego z faktu dynamicznego rozwoju różnych ruchów, wspólnot i stowarzyszeń religijnych. Nad pytaniem i jednocześnie tytułem sympozjum - CZY RUCHY W KOŚCIELE KATOLICKIM MOGĄ STAĆ SIĘ SEKTAMI?, zastanawiali się wybitni znawcy tematu z Polski, Białorusi i Ukrainy.

 

Wystąpienia naukowców (zarówno osób duchownych, jak i świeckich) oraz osób zaangażowanych w różnorodne ruchy i wspólnoty katolickie dotykały m.in. takich tematów, jak: fenomen rozwoju ruchów religijnych, pojawianie się ryzykownych „sekciarskich” tendencji w niektórych z nich, skutki społeczne „wyłączania się” niektórych grup ze wspólnoty Kościoła.

 

Szczegółowy wykaz prelegentów i wygłoszonych referatów dostępny na stronie: https://www.teologia.umk.pl/panel/wp-content/uploads/CZY-RUCHY-W-KO%C5%9ACIELE-program.pdf  

 

Copyright © 2021 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń